Fagfolk og Tippens natur

Partnere i Tippen Syder har to gange den forløbne uge mødtes med fagfolk om afgræsning, vegetation og naturpleje. I dag på Sydhavnstippen øsede Ib Johnsen, Biologisk Institut, lektor i Økologi og Evolution, beredvilligt af sin store viden om naturforvaltning o.a. Også Maya og Line, som skriver biologi-speciale om Tippens vegetation, bidrog med faglig indsigt.

I sidste uge besøgte Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn og repræsentanter fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og Tippen Fårelaug, skovfoged Sven Novrup, som er ansat i Naturcenter Vestamager med ansvar for afgræsning og naturpleje. Selvom naturtypen derovre primært er flade strandenge, var mange problemstillinger relevante for Tippen.

ib-johnsen-paa-tippen-2009

Fra dagens tur på Sydhavnstippen ses fra venstre Marianne (Miljøpunkt V/SV), Maya og Line (specialestuderende), Julie (By & Havn) og Ib Johnsen (Biologisk Institut) – Jesper (Tippen Fårelaug) var netop gået da billedet blev taget. Foto: Claus Andersen, 2009.

kopi-af-img_2994

Fra turen til Vestamager ses: Jesper (Tippen Fårelaug), Niels (Miljøpunkt V/SV), Sven Novrup (skovfoged, Naturcenter Vestamager), samt Katja og Marianne (begge Miljøpunkt V/SV). Foto: Claus Andersen, 2009.

Scroll to Top