Debatoplæg om Sydhavnstippen

Agendaråd Sydhavn (findes via Links/Øvrige…) og medlemsgrupperne Grøn Agenda Sydhavn, Naturgruppen, Det Grønne Knæ og Tippen Fårelaug, kan nu i fællesskab præsentere debatoplægget ‘Sydhavnstippen – Udviklingsplan 2009‘ (pdf). Oplægget består af 16 dias med ideer til den fremtidige udvikling, samt 4 dias med gennemførte projekter mv.

Kommentarer, ændringsforslag og nye ideer kan mailes til info@tippensnaturgruppe.dk eller skrives som en Comment herunder på hjemmesiden (der kan gå lidt tid før kommentaren bliver synlig på nettet).    

Kgs. Enghave Lokaludvalg har på sit møde i torsdags besluttet at inddrage debatoplægget i det fortløbende arbejde med en ‘bydelsplan‘.

Scroll to Top