Køhlers Jagt-Journal 1879-1916

O.S. Køhler gik på jagt i bl.a. Kgs. Enghave og i årene 1879-1916 førte han jagt-journal. Heri kan man få et sjældent indblik i dyrelivet i det daværende kystnære engområde ved Frederiksholm. De daværende kystlinier kan ses ‘her‘. Se også et ‘farvetryk fra 1916‘.

Køhler nævner i journalen disse fugle (med forbehold for tydning af håndskrift etc.): gæs, bekkasin, trane, svaleklire, brokfugle (gruppen med viber, præstekraver, hjejler), hvidsneppe, brushøns, rovfugle (natugle og hornugle nævnes), fasan, agerhøne, tjur, urfugl, skovsneppe og rype. Af andre dyr nævnes: lækat, dåvildt, råvildt, ræv, hare og grævling.

Et uddrag vedr. Frederiksholm af ‘O.S. Køhlers Jagt-Journal‘ ligger i Arkivet, bilag 49.       

Scroll to Top