Sangsvane ved Tippen

Alle kender knopsvanen, men hvor mange har set en ‘sangsvane‘? I denne kolde tid har man muligheden i Kalvebodløbet ved Sydhavnstippen – måske er den kommet fra Rusland via Sverige (se herunder). Uden kikkert kan det dog være svært at se forskel på de to svanearter. 

Ifølge “Dansk trækfugleatlas” (Rhodos 2006) er der ringmærket i alt 703 rastende sangsvaner i Danmark. 93 af de ringmærkede fugle er senere genfundet som døde. Fugle genfundet i Rusland (hvor der er store ynglebestande) var alle ringmærket i østdanmark. 20 af de ringmærkede fugle er døde efter kollission med elledninger eller master, 8 er skudt, og enkelte er dræbt af ræv, eller døde/aflivet pga. sygdom. Aldersrekorden var 26,5 år. Den hurtigst trækkende sangsvane fløj fra Møn til det vestlige Rusland med en hastighed svarende til 34 km pr. dag. Der er desuden genfundet 550 sangsvaner i Danmark ringmærket i udlandet, bl.a. Sverige, Finland, Island, Estland og Rusland.     

Scroll to Top