Sangsvane ved Tippen

Alle kender knopsvanen, men hvor mange har set en ‘sangsvane‘? I denne kolde tid har man muligheden i Kalvebodløbet ved Sydhavnstippen – måske er den kommet fra Rusland via Sverige (se herunder). Uden kikkert kan det dog være svært at se forskel på de to svanearter.  Ifølge “Dansk trækfugleatlas” (Rhodos 2006) er der ringmærket i alt 703 rastende …

Sangsvane ved Tippen Read More »

Ridende politi på Tippen

Sol, sne og frostklar luft på Sydhavnstippen – og så møder man Københavns Politi til hest på en idyllisk og stilfærdig mandags-patrulje. En opløftende oplevelse, sikkert også for hestene.  Ridende politi på Sydhavnstippen – hvor hyggeligt. Foto: Claus Andersen, 2010.

Skitur på Tippen

Skiføret var ganske godt på Sydhavnstippen efter nattens snevejr. En frisk morgen-skitur blev krydret med fugleobservationer, bl.a.  ‘fjeldvåge‘, ‘tårnfalk‘, ‘vindrossel‘, ‘gærdesmutte‘, ‘grønirisk‘ og ‘lille skallesluger‘ (og utallige andre vandfugle). Der ventes mere sne de kommende dage. Morgenfrisk, fugleinteresseret skiløber på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2010. 

Sydhavnens Lille skallesluger

Mindre flokke af den relativt sjældne ‘Lille skallesluger‘ kan i disse dage (uger) ses i Kalvebodløbet ved Sydhavnstippen. I formiddag så undertegnede således omkring seks hunner og to af de meget smukke hvide hanner ved Tippens sydspids. I “Nordens fugle”, Gads Forlag står der: “Arten optræder regelmæssigt nogle få steder, uregelmæssigt en del andre. Hovedparten opholder sig i Københavns Sydhavn nær Sjællandsbroen og …

Sydhavnens Lille skallesluger Read More »

Hundeluftning på Tippen

Med fårehold og kommunens beslutning om at udlægge hovedparten af Sydhavnstippens naturareal som offentligt, rekreativt område, må det være på tide at opklare hvad lovgivningen og fredningen egentlig siger om hundeluftning på Tippen – det er bare ikke helt nemt! Læs om diverse hunde-bestemmelserne og et tolkningsforsøg ‘her‘. Konklussionen synes at være, at hunde skal holdes i snor på Tippen, hvis naturbeskyttelsesloven gælder …

Hundeluftning på Tippen Read More »

Vandfugle søger sammen

På en smuk og bidende kold tur på Tippen idag, var der ganske mange forskellige vandfuglearter. Alene tæt ved land i blandede grupper kunne bl.a. ses: Stor Skallesluger, Canadagås (12 stk), Hvinand, Pibeand, Blishøne, Troldand, Knopsvane og Skarv. For nogle dage siden blev der set over hundrede Lille Skallesluger.     Blandede arter hjælpes med at holde isen fra livet i Kalvebodløbet. Foto: Claus …

Vandfugle søger sammen Read More »

Scroll to Top