Kritik af støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter

Grøn Agenda Sydhavn har sendt et kritisk ‘brev til Center for Miljø‘ pga. forvaltningens fremgangsmåde ved støjgodkendelsen af Københavns Skyttecenter, Selinevej 5 (på Amager). Som det fremgår af brevets bilag 2, ligger hovedparten af Sydhavnstippen indenfor skyttecenterets støjkonsekvensområde. 

Scroll to Top