Bydelsplan godkendt

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. nov. 2010 lokaludvalgenes ‘Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro‘. Bydelsplanen er udarbejdet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg.

I planen foreslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (forslag vedr. Tippen s. 19-21 (pdf s. 21-23)) – den sydlige del af naturområdet er som bekendt fredet. Desuden foreslås opstillet et udsigtstårn ved Fragtvej i Tippens nordende. Kommunens bemærkninger til forslagene kan læses i bydelsplanen s. 21 (pdf s. 23). Af bemærkningerne fremgår at kommunen ikke anser det nordlige Tippen for fredningsværdigt.

Bydelsplanen ligger i ‘arkivet‘ på sydhavnstippen.dk (bilag 58).

Scroll to Top