Naturgenopretning af Harrestrup å

Københavns Kommune har i sept. 2010 afsat 20 mill. kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan og den første detaljlprojektering af et projekt, som i sidste ende skal naturgenoprette og spildevandsrense Harrestrup å som løber ud i Kalveboderne (EUs vandrammedirektiv forpligter til handling). Læs en ‘artikel‘ om det enorme projekt, som også indebærer en sandstrand ved Valbyparken. Læs …

Naturgenopretning af Harrestrup å Read More »

Sæl igen set ved Sydhavnstippen – og fotograferet

Om eftermiddagen den 13. oktober 2010 blev en lille ‘spættet sæl‘ set ved Sydhavnstippen (nærmere Valbyparken) – læs en personlig beretning af det intense møde  ‘her‘. Der blev heldigvis taget et fint billede af sælen liggende på en sten (se herunder). I november 2008 så flere forbipasserende en spættet sæl i det indre basin ved Sydhavnstippen. Der er omkring 12.000 spættede …

Sæl igen set ved Sydhavnstippen – og fotograferet Read More »

Lokaludvalgenes legitimitet

Borgerrepræsentationen besluttede for nylig at stoppe tilskuddene til de 8 Miljøpunkter pr. 1. juli 2011 og give rundt regnet halvdelen (fordelingen er ikke endeligt besluttet) af beløbet til de 12 Lokaludvalg (LU), heriblandt Kgs. Enghave Lokaludvalg. LU overtager samtidig ansvaret for det kommunalt støttede, lokale miljøarbejde. Miljøarbejdet forventes ifølge Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, at fortsætte på stort set uændret niveau. Det kan Bo Asmus sagtens sige, fordi LU sorterer under …

Lokaludvalgenes legitimitet Read More »

Opfølgning vedr. skydestøj

Grøn Agenda Sydhavn har sendt ‘Uddybende spørgsmål, nov. 2010‘ vedr. støj fra Københavns Skyttecenter til Københavns Kommunes Center for Miljø. I henvendelsen indgår et 60 dB støjkonsekvensområde udarbejdet af Grøn Agenda – forvaltningen vil ikke lave det. Der stilles opklarende spørgsmål til Københavns Politis brug af skyttecenteret, beskyttelsen af Natura-2000 området og det fredede friluftsområde … høreværn anbefales!  Læs den hidtidige …

Opfølgning vedr. skydestøj Read More »

Bydelsplan godkendt

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. nov. 2010 lokaludvalgenes ‘Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro‘. Bydelsplanen er udarbejdet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg. I planen foreslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (forslag vedr. Tippen s. 19-21 (pdf s. 21-23)) – den sydlige del af naturområdet er som bekendt fredet. Desuden foreslås opstillet et udsigtstårn ved Fragtvej i Tippens nordende. …

Bydelsplan godkendt Read More »

Arbejdsdag nr. 12, 13 og 14

På årets tre sidste arbejdsdage den 10. okt., 27. okt. og 3. nov. –  i Grøn Sydhavn Naturgruppen – er der fældet 11-12 grupper af rynket rose (hyben) og 2 grupper af japansk pileurt inde i fårefolden … erfaringen viser at fårene æder disse invasive arter, hvis blot de en gang er fældet (det samme gælder gyldenris som By og Havn har fældet tidligere). Desuden …

Arbejdsdag nr. 12, 13 og 14 Read More »

Scroll to Top