Naturgenopretning af Harrestrup å

Københavns Kommune har i sept. 2010 afsat 20 mill. kr. til udarbejdelsen af en helhedsplan og den første detaljlprojektering af et projekt, som i sidste ende skal naturgenoprette og spildevandsrense Harrestrup å som løber ud i Kalveboderne (EUs vandrammedirektiv forpligter til handling). Læs en ‘artikel‘ om det enorme projekt, som også indebærer en sandstrand ved Valbyparken. Læs desuden om den nylige ‘fredning af Damhussøen, Damhusengen og Vigerslevparken‘, som beskytter et 14 km langt og 168 ha stort område langs netop Harrestrup å (til sammenligning er Sydhavnstippen ca. 40 ha).

I 2006 sendte Grøn Sydhavn Naturgruppen og Grøn Agenda Sydhavn (daværende Karens Minde Gruppen) et fælles  ‘debatoplæg‘ til høring(?) i Københavns Kommune, uden dog at få svar … se visionerne 10 og 12.

Scroll to Top