Københavns Skyttecenter: nu foreningsdrevet

Ifølge ‘Amager Bladet‘ den 3. januar 2012, vil en nydannet forening bestående af fem skytte- og jagtforeninger forsøge at drive Københavns Skyttecenter videre fra årsskiftet – som følge af Københavns Kommunes beslutning om at opsige lejemålet (ved udgangen af 2012) og stoppe tilskuddet. Allerede nu er priserne for benyttelse af skydebanerne sat drastisk i vejret.

Center for Miljø i Københavns Kommune har tidligere oplyst at forvaltningen siden 2009 har arbejdet på en revision af skyttecenterets miljøgodkendelse. Grøn Agenda Sydhavn havde i 2010 en længere ‘klagekorrespondance‘ med forvaltningen vedrørende kommunens godkendelse af støjniveauet fra skyttecenteret.    

Scroll to Top