En formand stopper sin ulønnede naturpleje

Undertegnede, formand for ‘Grøn Agenda Sydhavn‘, indstiller min ulønnede naturpleje på Sydhavnstippen – efter næsten 200 arbejdsdage mellem 2001 og 2011. Det er samtidig et stop for min organisering af arbejdsdagene og deltagelse i nye, fremadrettede Tippen-projekter (jeg fortsætter med hjemmesiden). På et møde i Grøn Agenda Sydhavn d. 10. april 2012 vil naturplejen mv. blive diskuteret fremadrettet. 

Det har været en stor glæde for mig, at se den lange række af projekter og kampe som jeg har deltaget i, bære frugt igennem årene: Gruscykelstierne igennem Karens Minde og videre på Tippen, cykelbroen mellem Tippen og Valbyparken, flytning af den støjende modelflyveklub, opgivelse af den naturødelæggende golføvebane efter mange ugers blokader og demonstrationer i bidende kulde (og utallige andre protestaktiviteter), lønnet bekæmpelse af de fire invasive arter bjørneklo, pileurt, gyldenris og rynket rose, afgræsning med får på syd-tippen, årtiers henkastet affald er fjernet, det larmende skyttecenter har mistet sit kommunale tilskud (og miljøgodkendelsen bliver revideret), kommunen har en naturskole til skolebørn o.a.,  nord-tippen er udlagt som rekreativt område i kommuneplanen (uden mulighed for fremtidigt byggeri), der foregår mange årlige velbesøgte arrangementer, Tippen har sin egen hjemmeside (med historie og arkiv) og ‘partnerskabet Tippen Syder‘ har for nylig vedtaget en plejeplan (som jeg havde fornøjelsen af at bidrage til) – plejeplanen går netop i disse dage i trykken (mere info senere).

Kgs. Enghave Lokaludvalg overtog sidste år ansvaret for det kommunalt støttede lokale miljøarbejde og trådte ind i partnerskabet Tippen Syder.

Scroll to Top