Plejeplan for Sydhavnstippen

Partnerskabet Tippen Syder kan nu præsenterer en ‘Plejeplan for Sydhavnstippen‘ udarbejdet af landskabsarkitekt Vibeke Vendena i samarbejde med en række organisationer mv. 15. Juni Fonden har bidraget til udarbejdelsen med 40.000 kr. og dertil kommer økonomiske bidrag fra Agendaråd Sydhavn og Kgs. Enghave Lokaludvalg. Projektet havde dog ikke været muligt uden gratis hjemmearbejdsplads og en stor ulønnet arbejdsindsats fra mange forskellige, inkl. Vibeke selv.

Plejeplanen, som løber til 2022, foreslår bl.a. etablering af en fårefold på nord-tippen, svarende til den eksisterende fold på den fredede del. Når fårene har bekæmpet de invasive arter, foreslås afgræsning med køer i begge folde. Der angives en række foranstaltninger til at imødegå jordforureningen på Tippen, som supplement til naturens egen jordrensning. Renovering af de eksisterende vandhuller og etablering af tre nye indgår ligeledes i plejeplanen. Det slås fast at fritløbende hunde ikke er tilladt på Tippen (der foreslås etableret et hundeløb).

Plejeplanen er fremover at finde i Arkivet, bilag 62. Spørg efter en papirudgave på Sydhavn Bibliotek.

Grundkort og landskabssnit til plejeplanen (klik på kort og snit for fuld størrelse) v/ Vibeke Vendena, marts 2012.

Scroll to Top