Flere nattergale på nord-tippen

Ifølge en lokal amatør-ornitolog synger op til fem ‘nattergale‘ (hjemmeside med lydfil) i denne tid på den nordlige del af Sydhavnstippen; senest sang de i nat i intens konkurrence med græshopperne. Nattergalen lægger sine æg omkring 1. juni og det kan derfor ikke udelukkes at at et antal par ender med at yngle på nord-tippen – det er kun hannen som synger. I maj høres sangen mest imponerende om natten, men under rugningen kan den også ofte høres om dagen. Reden anbringes på jorden i tæt bevoksning, eksempelvis i tjørnekrat. Om vinteren opholder fuglen sig i Afrika ved ækvator.

De senere år har nattergalen ynglet ved “kløften” på syd-tippen og i Valbyparken, men vistnok aldrig tidligere på nord-tippen.

Scroll to Top