By & Havns bekæmpelse af japansk pileurt sejler

Ifølge forpligtelserne i partnerskabet Tippen Syder skal By & Havn fælde den invasive japanske pileurt på Sydhavnstippen to gange pr. sæson i årene 2009-2013. I fårefolden har fårene gjort arbejdet eminent siden 2009 – men på resten af det rekreative naturområde sejler By & Havns bekæmpelse. Grøn Agenda Sydhavn tog problemet op i partnerskabet i 2011 og på et møde lovede By & Havns repræsentant at indhente det forsømte med tre årlige fældninger i både 2012 og 2013. Allerede nu kan det konstateres at løftet ikke holder.

En subjektiv sammenligning af pileurt-udbredelsen udenfor fårefolden i 2012 med 2008, viser at antallet af kolonier er øget fra 5 til 8 og at alle kolonier er vokset betydeligt i omfang.

Sidste pr. 4/8: pileurten er nu fældet.

Denne koloni af japansk pileurt ved indgangen til Sydhavnstippen burde være udsultet efter 3-4 års bekæmpelse – men den står strunk og frodig som aldrig før! Foto: Claus Andersen 25. juli 2012.

Scroll to Top