Ca 20 bjørneklo-planter på Sydhavnstippen er frøkappet og markeret med et plastbånd med teksten: “Venligst ej bekæmp denne plante – er inddraget i forsøg”. Da der allerede foregår en systematisk bekæmpelse på arealet betalt af By & Havn, bedes den ansvarlige for forsøget kontakte redaktionen af sydhavnstippen.dk.

De sidste par år er der desuden foregået en begrænset fældning af bjørneklo-planter på det samme areal (denne fældning er heller ikke en del af den systematiske bekæmpelse betalt af By & Havn).  Hvis nogen kender til denne bekæmpelse bedes de ligeledes kontakte hjemmesidens redaktion.

Hvem kender til disse frøkappede og plast-markerede bjørneklo på Sydhavnstippen? Foto: Britta Lunnemann, aug. 2012.

Scroll to Top