60 fugleobservationer på Sydhavnstippen på en uge!

Besøget af den sjældne dværgværling på Tippens sydspids, har tiltrukket en mindre hær af ornitologer i over en uge (se billedet nederst). På Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) hjemmeside kan man se de seneste ‘observationer på Sydhavnstippen‘ af de mange kyndige besøgende (ofte med kommentarer om de enkelte observationer). Herunder er de fuglearter som er observeret fra 22.-29. november 2014:

 1. Allike
 2. Blisgås
 3. Blishøne
 4. Blåmejse
 5. Bogfinke
 6. Bramgås
 7. Dobbeltbekkasin
 8. Dompap
 9. Duehøg
 10. Dværgværling
 11. Engpiber
 12. Enkeltbekkasin
 13. Fasan
 14. Fiskehejre
 15. Fuglekonge
 16. Grønirisk
 17. Gråand
 18. Grågås
 19. Gråkrage
 20. Gulspurv
 21. Gærdesmutte
 22. Halemejse (sydlig race)
 23. Havørn
 24. Husrødstjert
 25. Husskade
 26. Hvinand
 27. Hættemåge
 28. Isfugl
 29. Kaspisk Måge
 30. Klippedue (Tamdue)
 31. Knopsvane
 32. Kvækerfinke
 33. Lapværling
 34. Lille Lappedykker
 35. Misteldrossel
 36. Musvit
 37. Musvåge
 38. Pibeand
 39. Ringdue
 40. Rødhals
 41. Råge
 42. Sanglærke
 43. Sangsvane
 44. Sjagger
 45. Skarv
 46. Skovskade
 47. Skovsneppe
 48. Skovspurv
 49. Solsort
 50. Spurvehøg
 51. Stillits
 52. Stor Flagspætte
 53. Stor Skallesluger
 54. Stormmåge
 55. Svartbag
 56. Sølvmåge
 57. Toppet Lappedykker
 58. Troldand
 59. Tårnfalk
 60. Vindrossel

Dværgværling, Sydhavnstippen 2

Den lille tillidsfulde Dværgværling var sikkert på vej fra det nordlige Finland eller Sibirien til sydøst-asien (Indien?), da den kom ud af kurs og landede på Tippen – i mindst ti dage har den nydt(?) opmærksomheden fra en hær af ornitologer. Foto: Claus Andersen, 29. nov. 2014.  

Scroll to Top