Planklagenævnet inddrages i byggeplaner på Stejlepladsen

Planklagenævnet inddrages i byggeplaner på Stejlepladsen – klage indsendt af Fiskerhavnens Venner, DN og Fredningsalliancen

I en 24 sider klage til Planklagenævnet indsendt i slutningen af marts 2020, gør Fiskerhavnens Venner, Danmarks Naturfredningsforening og Fredningsalliancen med 51 støtteorganisationer (for nylig omdøbt til Natur- og Fredningsalliancen) gældende, at Københavns Kommuneplan bør erklæres ugyldig hvad angår byggeplanerne for Stejlepladsen ved Bådehavnsgade og byggeplanerne ved Selinevej Nord på amager.

Klagen begrundes i at Københavns Kommune har undladt at udarbejde en habitatkonsekvensvurdering for de Natura 2000 beskyttede fuglearter i Kalvebodløbet o.a., inden vedtagelsen af Kommuneplanen. Hvis Planklagenævnet afviser klagen som ubegrundet, er vejen åben for en klage til EU.

Læs også Grøn Agenda Sydhavns høringssvar til Københavns Kommuneplan 2019. Grøn Agenda Sydhavn er med i Natur- og Fredningsalliancen og dermed medafsender af klagen til Planklagenævnet.

Københavns Kommunens ønske om at bebygge naturområderne Stejlepladsen og Selinevej Nord, samt et større areal på Amager Fælled, blev muliggjort efter at Folketinget i 2019 affredede arealerne ved lov, dvs. udenom fredningsmyndighederne. Formålet med manøvren var at skaffe financiering til infrastruktur i hovedstaden.

Byggefelterne er placeret i Natura 2000 områdets nordlige ende (Kalvebodløbet). Illustrationen er fra en “væsentlighedsvurdering” foretaget af Rambøl på bestilling af Københavns Kommune i 2019.

Scroll to Top