Bier i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 18 arter af bier (med forbehold for fejlbestemmelse).

Læs om bier under billederne.

Bier (Apiformes) er en gruppe af årevingede insekter, der lever af blomsterstøv og nektar. Bierne har stor betydning som bestøvere. Der er 292 forskellige arter af bier i Danmark, hvoraf de 29 er humlebier og af disse er de 21 redebyggende med kolonier af dronninger og arbejdere. Nogle humlebier snylter på de redebyggende arter.

De fleste arter af bier er enlige (solitære), hvor hunnene ofte bygger mindre yngleceller i hulrum fx i træer og derefter i mere eller mindre grad sørger for larvene.

Scroll to Top