Hvepse/gedehamse i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 25 arter af hvepse/gedehamse (med forbehold for fejlbestemmelse). Stor gedehams blev også set, dog uden at den lod sig fotograferer.

Læs mere om hvepse/gedehamse under billederne.

Der findes mindst 7.000 meget forskellige arter af hvepse i Danmark, men i daglig tale er det først og fremmest de 9 sociale arter af sort-gule gedehamse (Vespidae) der tænkes på. Alle arter af hvepse er familier af årevingede insekter. Det følgende handler kun om gedehamsene.

Gedehamse lever i små samfund, nogle under jorden eller i hule stammer, andre frit fremme i kugleformede, papiragtige boer. De fleste gedehamse er optaget af at opvarte koloniens dronning og hendes æg og yngel hen over sommeren, og når det er overstået i august eller september, og kolonien opløses, begynder de fritstillede hvepse at flyve rundt på egen hånd. Gedehamsene, med undtagelse af dronningen, lever kun i det år de er født. I sensommeren udklækkes nye dronninger, der parrer sig før de finder et skjulested, hvor de går i dvale og overvintrer til næste forår. Dronningen står for opfodringen af de første larver, men overlader gradvis arbejdet til arbejderhvepsene.

Gedehamse lever af mange forskellige ting; syltetøj, råddent kød, andre dyr og nektar. Sommeren igennem, hvor de skal fodre deres larver, er de hovedsageligt rovdyr, mens de i sensommeren kan slå sig på fx nedfaldsfrugt. Blandt den store gruppe af hvepse er det kun gedehamse der giver mennesker ubehagelige stik.

Scroll to Top