Svirrefluer i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 19 arter af svirrefluer (med forbehold for fejlbestemmelse).

Læs om svirrefluer under billederne.

Svirrefluer (Syrphidae) er en familie af tovinger. Der er omkring 280 arter af svirrefluer i Danmark. Artsbestemmelsen er som regel relativ nem, baseret på kendetegn som bagkropspletter og behåring, men der er også nogle hvor artsbestemmelsen er vanskelig.

De fleste af de danske arter er knyttet til skovområder med fugtige skovenge og lysninger, men svirrefluer kan træffes på næsten alle biotoper med blomstrende planter. Mange af arterne opsøger blomsternes nektar og pollen, og er således vigtige bestøvere.

Laverne fra omkring 100 af svirreflue-arterne lever desuden af bladlus.

Scroll to Top