Mink, ål og isfugl i Enghave Kanal

I slutningen af august så jeg ud af øjenkrogen noget “plaske” i Enghave Kanal (Lorterenden) tæt ved vejen. Det viste sig at være en mink, som kæmpede med sit bytte: en ål. Minken forsvandt ind under broen, men dukkede op på den anden side af kanalen, hvor det lykkedes at tage billedet herunder.

Ålen er rødlistet (kritisk truet internationalt) og vurderes i Danmark at at være reduceret med omkring 95 % siden 1980. Nedgangen skyldes sandsynligvis fiskeri, parasitter og spærringer (fysiske og kemiske) i vandløb. Minken er invasiv i den danske natur og bør bekæmpes fx ved opsætning af fælder. Jeg informerede straks de relevante partnere i partnerskabet Tippen Syder.

Dagen efter så jeg den årligt tilbagevendende og rødlistede (sårbare) isfugl det samme sted som minken. Isfuglen lever bl.a. af fisk, så en konkurrerende mink er dårligt nyt for den.

Den invasive mink med sin frokost: nyfanget rødlistet ål. Foto: Claus Andersen, 25-8-2022.
Scroll to Top