Month: September 2022

Biodiversiteten i Sommerfugleengen (året i billeder)

Forøget biodiversitet kan vise sig på mange måder: nye arter af urter, træer, svampe mv., et mere varieret dyreliv og senere flere af de sjældnere og måske truede arter. De ydre rammer begrænser naturligvis mulighederne. Grøn Agenda Sydhavns naturpleje i Sommerfugleengen startede i 2015. Udgangspunktet var en relativ ringe biodiversitet. Vi har siden arbejdet for […]

Biodiversiteten i Sommerfugleengen (året i billeder) Read More »

Høslæt vel overstået i Sommerfugleengen

Grøn Agenda Sydhavns sensommer-høslæt i biodiversitetsområdet Sommerfugleengen er vel overstået. Formålet med at slå vegetationen med le i engene og derefter fjerne materialet, er at tilgodese de mange overdrevsurter som trives i solåben, næringsfattig jord. Sammen med de nye arter af overdrevsurter følger insekter, fugle og mange andre dyr. De blomstrende overdrevsurter har ofte et

Høslæt vel overstået i Sommerfugleengen Read More »

Miljøfarligt PFAS og PFOS fundet i overflade- og grundvand ved Sydhavnstippen

Region Hovedstaden har fundet PFAS og PFOS i overflade- og grundvand ved Sydhavnstippen. PFAS er en fælles-betegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, herunder PFOS. Stofferne har været anvendt i mange forskellige industrisammenhænge og i brandskum. PFAS og PFOS er fundet mange steder i Danmark og ved Sydhavnstippen er der fundet let forhøjet

Miljøfarligt PFAS og PFOS fundet i overflade- og grundvand ved Sydhavnstippen Read More »

Scroll to Top