Høslæt vel overstået i Sommerfugleengen

Grøn Agenda Sydhavns sensommer-høslæt i biodiversitetsområdet Sommerfugleengen er vel overstået. Formålet med at slå vegetationen med le i engene og derefter fjerne materialet, er at tilgodese de mange overdrevsurter som trives i solåben, næringsfattig jord. Sammen med de nye arter af overdrevsurter følger insekter, fugle og mange andre dyr. De blomstrende overdrevsurter har ofte et højt nektar-indhold, hvilket tiltrækker insekter. Hvert år byder på nye beviser på forøget biodiversitet i Sommerfugleengen. Mere om dette i et snarligt indlæg.

Generelt er Sydhavnstippen næringsbelastet pga. årtiers hundelort og -urin, og industrielt nedfald fra luften, hvilket favoriserer dominerende græsser som fx bjergrørhvene.

Scroll to Top