Biodiversiteten i Sommerfugleengen (året i billeder)

Forøget biodiversitet kan vise sig på mange måder: nye arter af urter, træer, svampe mv., et mere varieret dyreliv og senere flere af de sjældnere og måske truede arter. De ydre rammer begrænser naturligvis mulighederne.

Grøn Agenda Sydhavns naturpleje i Sommerfugleengen startede i 2015. Udgangspunktet var en relativ ringe biodiversitet. Vi har siden arbejdet for en større variation mht. næring, lys og struktur. Engene holdes solåbne og gøres gradvist mere næringsfattige. Bevoksningerne gøres frodige og skyggefulde. Stier og lysninger danner en mosaik af variation. Flere niche-levesteder fremmes eller etableres: døde træer, bunker af organisk materiale, vandhuller, små grusbunker, et ådselbur, fuglekasser, etc. Det unaturlige består i fraværet af den slags levesteder i et naturområde.

I 2020-2021 fotograferede og artsbestemte vi omkring 250 arter af insekter o.a. i Sommerfugleengen (findes på ovenstående link, eller som pdf). Så langt nåede vi i kampen mod insektdøden med kun syv års naturpleje. Herunder er et lidt tilfældigt udvalg af billeder som viser årets gang, startende med januar 2022 (sidste billede er fra september). Fokus er på ny-fotograferede arter og urter som i dag er veletablerede i Sommerfugleengen.

Scroll to Top