Sydhavnens Lille skallesluger

Mindre flokke af den relativt sjældne ‘Lille skallesluger‘ kan i disse dage (uger) ses i Kalvebodløbet ved Sydhavnstippen. I formiddag så undertegnede således omkring seks hunner og to af de meget smukke hvide hanner ved Tippens sydspids. I “Nordens fugle”, Gads Forlag står der: “Arten optræder regelmæssigt nogle få steder, uregelmæssigt en del andre. Hovedparten opholder sig i Københavns Sydhavn nær Sjællandsbroen og ved Ishøj Strandpark.” I en anden bog står der at Kalveboderne især er velbesøgt af Lille skallesluger i hårde vintre med udbredt isdække – ellers ses arten mest i søer. Hovedbestanden overvintre dog ved Sortehavet, Det Kaspiske hav og i Holland. Lille skallesluger danner sæsonpar og yngler i det nordlige Norge, Finland, Rusland og Kaukasus – de fleste fugle forlader Danmark i februar.

Blandt de øvrige andefugle som netop nu kan ses i store blandede flokke i Kalvebodløbet ved Tippen kan nævnes: stor skallesluger, toppet lappedykker, lille lappedykker, pibeand, blishøne, troldand, gråand, o.a.     

Scroll to Top