Arbejdsdag nr. 12, 13 og 14

På årets tre sidste arbejdsdage den 10. okt., 27. okt. og 3. nov. –  i Grøn Sydhavn Naturgruppen – er der fældet 11-12 grupper af rynket rose (hyben) og 2 grupper af japansk pileurt inde i fårefolden … erfaringen viser at fårene æder disse invasive arter, hvis blot de en gang er fældet (det samme gælder gyldenris som By og Havn har fældet tidligere).

Desuden har gruppen fjernet store mængder henkastet affald, tømt affaldsspande, flyttet kæmpesten på plads i Sydhavnstippens nordende og adskilligt andet. De seneste ugers indsamlede affald er netop blevet bortskaffet af By og Havn. 

kopi-af-tippen-3nov2010-001-eva-kjeldsen-1

Fra årets sidste arbejdsdag 3. nov.: Jakob og Claus flytter kæmpesten på plads, mens Britta ser imponeret på. Foto: Eva Kjeldsen, 2010.

kopi-af-britta-eva-helen-og-jakob

På vej til arbejdsdagen den 27. okt. Fra venstre ses Britta, Eva, Helen og Jakob,. Foto: Claus Andersen, 2010.

kopi-10-okt-rynket-rose-pa-arbejdsdag-i-folden-4

Helle og Claus fælder japansk pileurt d. 10. okt. i fårefolden. Foto: Britta Lunnemann, 2010.

kopi-10-okt-rynket-rose-pa-arbejdsdag-i-folden-3

Veludført arbejde d. 10. okt.: Rynket rose ligger ned – fårene klarer resten til foråret. Foto: Claus Andersen, 2010.

kopi-10-okt-rynket-rose-pa-arbejdsdag-i-folden-5

Så meget affald blev der indsamlet den 10. okt. Bag bunken ses Helle og Britta; udenfor billedet arbejder Abi. Foto: Claus Andersen, 2010.

Scroll to Top