Revision af Københavns Skyttecenters miljøgodkendelse

Center for Miljø har i et ‘svar’ til Grøn Agenda Sydhavn meddelt, at kommunens miljøgodkendelse af Københavns Skyttecenter (Amager) vil blive revideret i 2011, og at Center for Park og Natur vil vurdere om der jf. fredningsbestemmelserne kan gribes ind overfor skyttecenteret. Hele Grøn Agenda Sydhavns korrespondance med forvaltningen ses ‘her‘ (ligger desuden på gruppens hjemmeside, bilag 20 a).   

Tilføjelse: Læs også denne ‘gennemgang af sagen‘ fra Amager Bladet, 5. jan. 2011. 

Scroll to Top