Svar fra Frank Jensen vedr. lokalt miljøarbejde

Overborgmester Frank Jensen og Teknik- og Miljøborgmester Bo Asmus Kjeldgaard skriver i et fælles ‘svar‘ den 17. december 2010 til Grøn Agenda Sydhavn, at: “Det er vores klare forventning, at det kommunalt støttede lokale miljøarbejde vil fortsætte på et højt og kvalificeret niveau i København – også i de kommende år.

Frank Jensen svarer ikke på om han agter at kommunikere sin forventning direkte til lokaludvalgene (eller kun til en lokal miljøgruppe). Grøn Agenda Sydhavns brev fra 3. december er placeret bagerst i borgmestrenes svar.

Ifølge budgetaftalen for 2011 (indgået mellem S, SF, R og K) skal lokaludvalgenes opgaver udvides til “også at dække miljøpunkter”. Denne centralicering af opgaverne i lokaludvalgene giver ifølge budgetaftalen en kommunal driftseffektiviseringsbesparelse på 6,4 mio. kr. årligt (dog kun det halve i 2011). Derudover reducerer forligspartierne lokaludvalgenes puljemidler med 5 mio. kr. årligt.    

Scroll to Top