By & Havns bekæmpelse af gyldenris er ineffektiv

Ifølge forpligtelserne i partnerskabet Tippen Syder skal By & Havn fælde den invasive ‘canadiske gyldenris‘ på Sydhavnstippen en gang pr. sæson i 2009-2013. Desværre har By & Havn hidtil valgt at fælde planterne i august, oftest i sidste halvdel af august, selvom fagfolk anbefaler at det sker i slutningen af juni (omkring Sct. Hans). Da By & Havns gartnere samtidig har haft svært ved at finde småplanterne – dvs. de nyetablerede og vidt udbredte kolonier som endnu ikke er gået i blomst (ofte i randen af de etablerede kolonier)  – har spredningen af  gyldenris reelt kunnet fortsætte næsten uanfægtet i alle årene. I år er canadisk gyldenris endnu ikke blevet fældet på Tippen.

I fårefolden er gyldenris tilsyneladende allerede helt udryddet – ligesom de øvrige invasive arter japansk pileurt, kæmpebjørneklo og rynket rose.

Canadisk gyldenris har bl.a. spredt sig på dette areal – planterne er endnu små og undseelige (klik på billedet for fuld størrelse). Foto: Claus Andersen, 15. august 2012.

.

.

.

Sådan ser den smukke men invasive Canadiske gyldenris ud i fuld blomstring – planten formerer sig både med frø og udløbere (klik på billedet for fuld størrelse). Foto: Claus Andersen, 15. august 2012.

Scroll to Top