Grøn Agenda Sydhavn

Hvem er vi?

Grøn Agenda Sydhavn er en uafhængig miljøgruppe som tænker en lokal, bæredygtig udvikling ind i større sammenhænge. Vi arbejder på forskellige niveauer, som spænder fra udviklingen af Sydhavnstippen som biologisk mangfoldigt afgræsset naturområde over klimaforandringer og bæredygtige samarbejdsformer (meningsfyldt demokrati) … til konkrete og jordnære projekter som eksempelvis praktisk naturpleje. Grøn Agenda Sydhavn har eksisteret siden 1998, i starten som kvarterløftgruppe (under navnet “Karens Minde Gruppen”). I 2011 blev Grøn Agenda Sydhavn og Grøn Sydhavn Naturgruppen lagt sammen under det nuværende navn. Grøn Agenda Sydhavn har en plads i ‘Agendaråd Sydhavn‘ og er med i ‘Fredningsalliancen‘ (læs ‘indlæg 19-2-2019‘ og ‘indlæg 9-2-2019‘. Grøn Agenda Sydhavn ejer sydhavnstippen.dk.

Læs mere om gruppens naturpleje 2002-2011 ‘her‘.

Næste møde

Næste møde i Grøn Agenda Sydhavn er ikke besluttet. Alle er velkomne på møderne (kontakt formanden for yderlige information).

Aktuelle aktiviteter

I 2019 arbejder Grøn Agenda Sydhavn bl.a. med en naturplan for Tippen, med afsæt i den gældende ‘Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022‘. Skulle du være interesseret i at deltage i arbejdet kan du kontakte formanden.

I årene 2015-2018 udførte gruppen høslæt og anden naturpleje på Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen. Læs disse indlæg fra ‘2015‘ og ‘2016‘. Desværre måtte naturplejen midlertidig indstilles i sommeren 2018 pga. to medlemmers provokerende modarbejdelse af gruppens vedtagelser vedrørende naturplejen o.a. I august 2018 sendte gruppen en detaljeret plejeplan for Sommerfugleengen til godkendelse i partnerskabet Tippen Syder og i december 2018 blev de to medlemmer ekskluderet. I juni 2019 havde Tippen Syder endnu ikke taget stilling til plejeplanen. Siden december 2018 har Grøn Agenda Sydhavn været sat på standby i partnerskabet, fordi gruppen har taget sine demokratiske processer og beslutninger alvorligt.     

Årsberetninger, vedtægter og dokumenter

Læs gruppens ‘Årsberetning 2018‘. Øvrige årsberetninger siden 2002 findes i dokumentsamlingen nederst på siden. Se også gruppens ‘vedtægter‘ som næsten uændret har fuldt gruppen siden år 2000.

Resultater i den virkelige verden

Igennem årene har gruppen med skiftende medlemmer og samarbejdspartnere været afgørende impliceret i følgende projekter og resultater: grusstier, bro og vejvisersten på Sydhavnstippen, grusstier igennem Karens Minde Området, legalisering af Børnenes Dyremark (med efterfølgende renovering af staldbygningen), etableringen af Agendaråd Sydhavn, forhindring af golføvebanen på Sydhavnstippen, etablering af fårehegn på Sydhavnstippen mv. I foråret 2015 påbegyndte gruppen arbejdet med at udvikle Sommerfugleengen på midt-Tippen – i foråret 2018 etablerede By & Havn et hegn rundt om Sommerfugleengen for at beskytte blomstrende urter, som søges fremmet med høslæt.

Via gruppens repræsentation i forskellige fora og projektgrupper har vi desuden bidraget til følgende resultater: dannelsen af Karens Minde Laug (som et afgørende delresultat henimod restaureringen af Børnenes Dyremark’s bygninger), etableringen af Sydhavnsrådet (som blev afløst af Kongens Enghave Lokaludvalg i 2007), Agendaråd Sydhavn, Agendaråd Sydhavns Miljøpulje, ansøgningen til en Agenda 21-satellit (som førte til dannelsen af Grøn Sydhavn, som i 2007 blev opslugt af Grøn Vesterbro/Sydhavn, som senere ændrede navn til Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn, som kommunen senere indlemmede i Kongens Enghave Lokaludvalg, info-stander på Sydhavnstippen, rammer for miljøsamarbejdet med Grøn Vesterbro efter 2007, ændring i kommuneplan 2009 således at det meste af Sydhavnstippens naturareal (som ikke allerede var fredet) fik status som rekreativt område, og udarbejdelsen af Plejeplan for Sydhavnstippen 2012-2022.  

Kontakt:

Fmd. Claus Andersen
Tlf. 26 55 55 17
clausandersen@stubnet.dk
.

Dokumentsamling (seneste nederst):

Bilag 1:  Årsberetning, 2002. pdf. (netværket).

Bilag 2:  Årsberetning 2003. pdf. (netværket).

Bilag 3:  Dyrkning i forurenet jord i syv haveforeninger i Sydhavnen, 2004. pdf.

Bilag 4 a:  Årsberetning 2004. pdf.

Bilag 4 b: Naturgruppens årsberetning 2004. pdf.

Bilag 5:  Forklaring på bjørnekloplanen, 2004. pdf.

Bilag 6 a:  Årsberetning, 2005. pdf.

Bilag 6 b: Naturgruppens årsberetning 2005. pdf.

Bilag 7:  Kvalitativ vurdering af BNI for Sydhavnstippen, 2005. pdf

Bilag 8:  Bemærkninger til kommuneplan 2005. pdf

Bilag 9:  Brev til Miljoekontrollen vedr. golføvebanen, 2005. pdf

Bilag 10:  Henvendelse vedr. Lokalplan Karens Minde, 2005. pdf.

Bilag 11:  Naturgruppens indsigelse til Lokalplan Karens Minde, 2005. pdf.

Bilag 12 a:  Årsberetning 2006. pdf.

Bilag 12 b: Naturgruppens årsberetning 2006. pdf.

Bilag 13:  Modelfly på Sydhavnstippen, klager og svar (ikke alle fra denne gruppe) 2006-2008. pdf.

Bilag 14:  Indsigelse til ny bydelsinddeling, 2006. pdf.

Bilag 15 a:  Årsberetning 2007. pdf.

Bilag 15 b: Naturgruppens årsberetning 2007. pdf.

Bilag 16 a:  Årsberetning 2008. pdf.

Bilag 16 b: Naturgruppens årsberetning 2008. pdf.

Bilag 17:  Bekæmpelsesplan for bjørneklo, 2008 (fra 2002). pdf.

Bilag 18:  Naturgruppens høringssvar til kommunens indsatsplan mod bjørneklo 2008. pdf.

Bilag 19:  Fælles debatoplæg (Udviklingsplan) for Sydhavnstippen (netværket), dec. 2009. pdf.

Bilag 20 a:  Årsberetning 2009. pdf.

Bilag 20 b: Naturgruppens årsberetning 2009. pdf.

Bilag 21:  Foreløbig bjørneklorapport, 2009. pdf.

Bilag 22:  Sydhavnstippen-hæfte, 2009 (lav opløsning). pdf. (Naturgruppen).

Bilag 23:  Climate change (internal link) – beregning af landenes klimagæld.

Bilag 24:  Kritiske kommentarer til Center for Miljø vedr. støjrapport om  Sydhavn Genbrugscenter, aug. 2010.

Bilag 25:  Amagerforbrændingens støjrapport om Sydhavns Genbrugscenter, juni 2010.

Bilag 26 a: Brev til Overborgmester Frank Jensen vedr. kommunens støtte til lokalt demokrati- og miljøarbejde, dec. 2010.

Bilag 26 b: Svar fra Overborgmester Frank Jensen.

Bilag 26 c.  Klage over støjgodkendelse af Københavns Skyttecenter (Amager). Korrespondance mellem Grøn Agenda Sydhavn og Center for Miljø, feb. – dec. 2010.

Bilag 26 d:  Lydfil: Skydestøj fra Københavns Skyttecenter, Celinevej 5 (Amager), optaget i fårefolden på Sydhavnstippen lørdag formiddag d. 14. august 2010.

Bilag 27 a: Årsberetning 2010, pdf.

Bilag 27 b: Naturgruppens årsberetning 2010, pdf.

Bilag 28: Bog om økologisk dyrkning (internt link).

Bilag 29: Vedtægter 2010.

Bilag 30: Naturplejen på Sydhavnstippen (internt link).

Bilag 31: Høringssvar vedr. strategi for biologisk mangfoldighed i Københavns Kommune

Bilag 32: Forvaltningens svar på høringssvar vedr. strategi for biologisk mangfoldighed.

Bilag 33: Årsberetning 2011, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 34: Årsberetning 2012, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 35a: Brev til Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. kommunens indsatsplan mod bjørneklo, 2013.

Bilag 35b: Forvaltningens svar vedr. kommunens indsatsplan mod bjørneklo, 2013.

Bilag 36a: Brev til Teknik- og Miljøborgmesteren vedr. Københavns Skyttecenter, 2013.

Bilag 36b: Forvaltningens svar vedr. Københavns Skyttecenter,

Bilag 37: Høringssvar vedr. fredning af Sydhavnstippen, 2013.

Bilag 38: Årsberetning 2013, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 39: Årsberetning 2014, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 40: Årsberetning 2015, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 41: Årsberetning 2016, Grøn Agenda Sydhavn.

Bilag 42: Årsberetning 2017, Grøn Agenda Sydhavn (med blomsterbilleder fra Sommerfugleengen).

Bilag 43: Årsberetning 2018, Grøn Agenda Sydhavn (uden bilag).

.

“.

PPd

PP16

.

.

.

PAGE