Rapporter om Øresunds havmiljø

Kalveboderne – vandet ud for Sydhavnstippen – er som bekendt EU-fuglebeskyttelsesområde, især pga. områdets betydning som rasteplads for trækkende fugle. For mange af fuglene er et sundt havmiljø, og dermed fødegrundlaget, afgørende for den videre rejse. I nedenstående rapporter (hentet fra Øresundsvandsamarbejdets hjemmeside; findes under Links), kan man bl.a. finde oplysninger om de sidste tyve års havudvikling i Øresund, herunder Københavns Havn, Sydhavnen og Køge Bugt. Rapporterne ligger også i ‘Arkivet‘ (bilag 37-40).      

Fisk i Øresund, 2007‘: Her kan man bl.a. læse at der findes ca. 30 fiskearter i Køge Bugt, bl.a. tobiskonger, skaller, trepiggede hundestejler, brisling, aborre, skrubbe og hornfisk.

Øresunds Vegetation, 2006‘: En beskrivelse af vegetationen i lyset af vedtagne målsætninger. Læs bl.a. om ‘Ålegræs i Køge Bugt’ og ‘Alger på sten og moler på lavt vand’. 

Øresunds havmiljø, 2003‘: Status for havmiljøet. Læs bl.a. om klimaet, miljøbelastninger, havpattedyr, badevand etc.

Bundfauna i Københavns Havn, 2003‘: Der foretages en sammenligning af undersøgelser af bundfauna og sediment fra 1986, 1990 og 2003. Det fremgår at individrigdom og biomasse stiger fra Nordhavnen til Sydhavnen, og at mange arter, bl.a. hjertemuslinger, blåmuslinger og krebsdyr er øget besydeligt i antal i Sydhavnen fra 1990 til 2003, mens antallet af dyndsnegle er halveret.

Trepigget hundestejle findes givetvis i Kalveboderne ud for Sydhavnstippen. Foto: danske-dyr.dk

Scroll to Top