Naturgruppen taler bjørneklo med HedeDanmark

Mikkel Fagerbo, projektskovfoged i Danmarks største bjørneklo-bekæmpelsesfirma, HedeDanmark, har udvekslet bjørnekloerfaringer med Grøn Sydhavn Naturgruppens formand Claus Andersen og Signe Hermansen. Dialogen udviklede sig til en vandretur rundt på Sydhavnstippen.  Naturgruppens Claus Andersen (med bjørneklosværdet) i samtale med Mikkel Fagerbo fra HedeDanmark. I baggrunden ses Sydhavnstippens svøbe: bjørnekloen. Foto: Signe Hermansen. 

Arbejdsdag nr. 8

På fredagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der opgravet nogle hundrede hvidtjørn (samt en bjørneklo!) i plejeområde nr. 9. Desuden blev affaldsspandene ved bænkene tømt. Næste arbejdsdag er lørdag den 2. august kl. 11. Alle er velkomne til at give en hånd med. Flere oplysninger findes på gruppens hjemmeside (findes under Links). Efter at jorden er fjernet fra …

Arbejdsdag nr. 8 Read More »

Rapporter om Øresunds havmiljø

Kalveboderne – vandet ud for Sydhavnstippen – er som bekendt EU-fuglebeskyttelsesområde, især pga. områdets betydning som rasteplads for trækkende fugle. For mange af fuglene er et sundt havmiljø, og dermed fødegrundlaget, afgørende for den videre rejse. I nedenstående rapporter (hentet fra Øresundsvandsamarbejdets hjemmeside; findes under Links), kan man bl.a. finde oplysninger om de sidste tyve års havudvikling i Øresund, herunder …

Rapporter om Øresunds havmiljø Read More »

Stadig skovhornugler på Tippen

På anden uge holder et skovhornuglepar og 3-4 unger til på Sydhavnstippen. Ungerne gør tydeligt opmærksom på sig selv med jævnlig ‘tuden/hylen’. Et godt tidspunkt er ved 22-23-tiden … men vær diskret og hold pæn afstand, så uglefamilien ikke føler sig forstyret. Sandsynligvis er ungerne udruget på Vestre Kirkegård, hvor en gruppe skovhornugler har holdt til i mange år. I Dansk Trækfugleatlas fra 2006, …

Stadig skovhornugler på Tippen Read More »

Arbejdsdag nr. 7

På dagens arbejdsdag i Naturgruppen blev der opgravet 2-300 hvidtjørn og nogle bjørneklo i plejeområde nr. 8, midt på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. Desuden blev der indsamlet affald og beskåret enkelte oversete bjørnekloskærme. Plejeområde 8 er hermed sikret mod at springe i tjørneskov de kommende år. Foto: Claus Andersen, 2008.  Plejeområde 8 hvorigennem den meget benyttede selvtrådte …

Arbejdsdag nr. 7 Read More »

Vedligeholdelsen af grusstierne

Grusstierne på Sydhavnstippen bliver vedligeholdt af Københavns Kommunes ‘Center for Park og Natur‘. En gang årligt slås græsset langs stierne og ved bænkene. Grøn Sydhavn Naturgruppen supplerer ved at fjerne generende grene langs ruten.  Kommunens ‘Center for Park og Natur’ slog i år græsset i juni. Foto: Claus Andersen, 2008.

Japansk pileurt er fældet

Hvis den invasive Japansk pileurt skal udryddes på Sydhavnstippen, skal den fældes 4-5 gange hver sæson, i ca. 6 år. I 2008 er der for første gang afsat midler til en delvis bekæmpelse (betalt af Kgs. Enghave Lokaludvalg, Agendaråd Sydhavn og By & Havn), med 3 fældninger på området syd for den tværgående grussti. Gartner Rikke Gram har netop gennemført årets første fældning. …

Japansk pileurt er fældet Read More »

Skovhornugler på Sydhavnstippen

Det sker ikke ofte at man står ansigt til ansigt med en skovhornugle ved højlys dag – men det skete for undertegnede idag på Sydhavnstippen; og den ventede endda tålmodigt på at nedenstående billede blev taget. Sandsynligvis er uglen medlem af den familie, som for få dage siden ‘huserede’ ved Karens Minde – i så fald er Sydhavnstippen indtaget af flere …

Skovhornugler på Sydhavnstippen Read More »

Bydelsfest på Mozarts Plads

Grøn Sydhavn Naturgruppen og Det Grønne Knæ delte bod ved bydelsfesten på Mozarts Plads lørdag den 21. juni 2008. Det blev en vellykket dag med mange interessante samtaler om Sydhavnstippens status og udvikling. Både Overborgmester Ritt Bjerregaard og Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam viste interesse for naturområdet – som de begge har besøgt ved tidligere lejligheder. …

Bydelsfest på Mozarts Plads Read More »

Får på Sydhavnstippen?

Får som bjørnekloædere var på dagsordenen, da fire repræsentanter fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S, fire fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og en fra Grøn Vesterbro/Sydhavn, den 18. juni 2008 mødtes til travetur og dialog på Sydhavnstippen. Efterfølgende var der enighed om, at det gode samarbejde skulle fortsætte med retning mod et pilotprojekt.     Kaffepausen udviklede sig til en livlig diskussion om mulighederne for et …

Får på Sydhavnstippen? Read More »

Lønnet naturpleje på Tippen

Så skete det endelig! … gartnerfirmaet ‘Gartner Rikke Gram’ har overtaget årets bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen fra Grøn Sydhavn Naturgruppen, som har løftet opgaven ulønnet de sidste seks år. Som hidtil vil bekæmpelsen koncentrerer sig om blomstrende bjørneklo, som beskæres i tre omgange, hvorefter planten dør; en bekæmpelsesmetode som er udviklet i Naturgruppen. Gartnerfirmaet bekæmper desuden Japansk pileurt og Kanadisk gyldenris – ligeledes invasive arter …

Lønnet naturpleje på Tippen Read More »

Lokaludvalget skriver til By & Havn og Bondam

Kongens Enghave Lokaludvalg har skrevet et ‘brev‘ til ‘By & Havn’ om selskabets forpligtelser mht. bekæmpelsen af invasive arter som fx bjørnbeklo på Sydhavnstippen. Der er samtidig rettet ‘henvendelse‘ til Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam om vedtagelsen af en kommunal indsatsplan til bekæmpelse af bjørneklo (se desuden nyheder pr. 1/6 og 13/6 2008).

By & Havn betaler for bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen

By & Havn (det tidligere Arealudviklingsselskabet) har meddelt, at selskabet gerne vil ‘overtage’ Grøn Vesterbro/Sydhavns bidrag på 34.000 kr. til Naturgruppens projekt “Bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen’ (se desuden nyhed pr. 1. juni 2008).    Grundejeren By & Havn har indvilliget i at betale en del af udgifterne til Naturgruppens projekt – så bjørneklo som disse på …

By & Havn betaler for bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen Read More »

Lauget stiller krav til Børnenes Dyremark

Karens Minde Lauget har i et ‘brev til Børnenes Dyremarks nye bestyrelse‘ formuleret en række krav som skal opfyldes, hvis en ny kontrakt skal kunne underskrives efter den ordinære generalforsamling til efteråret. Lauget finder ifølge brevet “den siddende bestyrelses legitimitet tvivlsom.” Flere oplysninger og partsindlæg findes på ‘www.kmlaug.dk‘ 

Bydelsfest 20.-22. juni

Årets bydelsfest i Sydhavnen afholdes i weekenden den 20.-22. juni 2008, og igen i år bydes på et væld af aktiviteter og arrangementer forskellige steder i bydelen. Se programmet på ‘www.bydelsfest.dk‘. Du kan få en snak om bl.a. Sydhavnstippen med repræsentanter fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og Grøn Agenda Sydhavn ved en af boderne på Mozarts Plads lørdag den 21. juni kl. …

Bydelsfest 20.-22. juni Read More »

Status vedr. projekt ‘invasive plantearter’

Grøn Sydhavn Naturgruppen sendte i begyndelsen af året flere ansøgninger om økonomisk støtte på i alt 130.000 kr. til et naturplejeprojekt som bl.a. indebærer lønnet bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen i sæsonen 2008. Det er pt. lykkedes at skaffe 84.000 kr. til projektet, som derfor – i beskåret form – kan skydes i gang med bjørneklosæsonen. De tre bidragydere: Grøn Vesterbro/Sydhavn (34.000 kr., heraf 4.000 …

Status vedr. projekt ‘invasive plantearter’ Read More »

Børnenes Dyremark: en ‘bananrepublik’

Den 25. maj 2008 afholdtes en ekstraordinær generalforsamling i foreningen Børnenes Dyremark. Som neutral mødeleder havde Karens Minde Lauget udpeget Dorthe Eren, tidligere formand for Sydhavnsrådet og tidligere ansat Netværksmedarbejder i bydelen. Kort før generalforsamlingen havde en ‘revisionsrapport‘ fastslået at bestyrelsens regnskab (inkl. medlemslister og dermed dokumentation for stemmeret til generalforsamlingen) var så mangelfuldt at det ikke kunne revideres. Dette til …

Børnenes Dyremark: en ‘bananrepublik’ Read More »

Ekstraordinær generalforsamling i Børnenes Dyremark

Søndag den 25. maj 2008 er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Børnenes Dyremark, som holder til ca. 500 meter fra Sydhavnstippen. Udover dyrehold i nærområdet ved Karens Minde Kulturhus, har Børnenes Dyremark også i perioder heste gående på græs på Tippen. Historien er kort fortalt denne: I begyndelsen af april trak syv bestyrelsesmedlemmer (Melby o.a.) sig …

Ekstraordinær generalforsamling i Børnenes Dyremark Read More »

Forår i Karens Minde-mosen

Ad grusstien knap 500 meter fra Sydhavnstippen ligger Karens Minde-mosen – en lille naturperle som tre gange er blevet beæret med Friluftsrådets “Byens Grønne Blad” – og som Københavns Kommune under daværende Bygge- og Teknikborgmester Søren Pind i sin visdom har besluttet snart skal udstyres med et plejehjem som nabo! Ønsker man at opleve foråret i mosen før byggepladsen rykker ind, er …

Forår i Karens Minde-mosen Read More »

Scroll to Top