Grøn frø på Tippen

Den 1. sept. 2008 blev en ‘Grøn frø‘ set – og fotograferet – i ‘Kløften’ på den sydlige del af Sydhavnstippen. Det er muligvis første gang (i en årrække?) at Grøn frø er observeret på Tippen – den er måske kommet svømmende dertil gennem saltvand.  Et flot eksemplar af Grøn frø på Sydhavnstippen – sekundet efter sprang den i vandet og var …

Grøn frø på Tippen Read More »

Svampe på Tippen

I takt med at det opfyldte Sydhavnstippen springer i skov, begynder svampene at indfinde sig. Herunder ses et udvalg pr. 1-9-2008. Artsbestemmelsen overlades til fagfolk. Fotos: Claus Andersen, 2008.    

Klimafestival på Karens Minde d. 7. september

Kom og leg med alternativ energi i form af bambusvandbaner, mini-brintbiler, selvlavede solcellepaneler og meget mere. Desuden er der hygge over bålfadet og solovnen, samt råd og vejledning om energi af Energitjenesten København og fra folkene bag firmaerne ”Varmt vand fra solen” og ”El fra solen”. Se ‘plakaten‘ med hele programmet.  Det foregår søndag d. 7. september kl. …

Klimafestival på Karens Minde d. 7. september Read More »

Bord og ildsted tilbageført

Grøn Sydhavn Naturgruppen har genoprettet bord/bænke og ildsted med træstubbe på sin rette plads nær cykelstien på Sydhavnstippen. En gruppe mennesker med en anløben moral havde flyttet og beskadiget møblementet i forbindelse med deres private fest.  Velkommen i det grønne – bænk og ildsted er tilbage på rette plads. Foto: Claus Andersen, 2008. 

Naturvideo fra Tippen

Sydhavnstippen har endnu engang inspireret til poesi, nyd blot denne naturvideo: ‘Vilde blomster fra Sydhavnstippen‘ af Eva Kjeldsen, 2008 – musikken er Thomas Koppels IMPROVISATIONER FOR KLAVER: Angels Everywhere. 

Arbejdsdag nr. 11

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der seks fremmødte. Der blev i plejeområde nr. 12 opgravet hvidtjørn og bjørneklo, og fældet Kanadisk gyldenris; desuden blev der indsamlet affald og tømt affaldsspand ved bænkene ved infostanderne. Næste arbejdsdatoer findes under Nyheder i menuen øverst til højre.   Opgravning af hvidtjørn og bjørneklo. Fra venstre Anni, Mette-Marie, Eva …

Arbejdsdag nr. 11 Read More »

Fugletur på Sydhavnstippen den 5. oktober kl. 9-11

Mødested: Ved Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19 Tag kikkerten med i rygsækken og oplev Sydhavnstippen – et særpræget og mangfoldigt natur- og kulturområde omkranset af Kalvebodløbet, Valbyparken samt talrige haveforeninger, sejlklubber og industri. Guider på turen er Grøn Sydhavn Naturgruppen, som fortæller om områdets naturpleje, og Hans Schou Frederiksen, Dansk Ornitologisk Forening, som udpeger fugle …

Fugletur på Sydhavnstippen den 5. oktober kl. 9-11 Read More »

Høstpicnic på Sydhavnstippen den 21. september kl. 10-12

Mødested: Ved Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19 Tag kurven over armen og udforsk Sydhavnstippen – et ’hemmeligt’ og unikt naturområde med strandenge, frugttræer og til næste forår græssende får. Sammen høster vi frugt og bær i landskabet inden vi slår os ned på bålpladsen og tilbereder  fladbrød med havtorn bær og presser æblerne til most. …

Høstpicnic på Sydhavnstippen den 21. september kl. 10-12 Read More »

Arbejdsdag nr. 10

På torsdagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev plejeområde nr. 11 (se luftfoto) på Sydhavnstippen taget under behandling. Udover opgravning af hvidtjørn og enkelte bjørneklo, blev en gruppe kanadisk gyldenris fældet. Også affald blev fjernet fra området, samt fra affaldsspanden ved bænkene ved infostanderen. Næste arbejdsdatoer findes i menuen Nyheder (øverst til højre).  Claus fælder Kanadisk gyldenris …

Arbejdsdag nr. 10 Read More »

Nyheder: ‘Kloden og lokalt’

I menuen Nyheder, under ‘Kloden og Lokalt‘ kan interesserede finde udvalgte artikler og rapporter under temaerne klima, natur, lokalt og andet. Aktuelt kan man læse at Ribbegoplen i 2008 har bredt sig i de danske farvande, bl.a. Øresund, og at der ikke findes et nationalt overvågningprogram – oplysningerne skyldes derfor private indberetninger.   

Grøn Agenda Sydhavns arbejdsdage

Herunder ses Grøn Agenda Sydhavns næste arbejdsdatoer i 2013. Derudover mødes gruppen efter aftale. Er du interesseret i at deltage kan du kontakte Britta Lunnemann på mail: blunnemann@gmail.com eller tlf. 25 62 19 01.  Mødestedet er Naturskolen på Sydhavnstippen (for enden af Fragtvej – se ‘kort‘), hvor vi starter med en kop kaffe og en bid brød, inden vi går igang med arbejdet på Sydhavnstippen. Søndag d. …

Grøn Agenda Sydhavns arbejdsdage Read More »

Anden bjørneklobølge er gennemført

Så er den anden lønnede bjørneklobekæmpelses-bølge i 2008 gennemført på Sydhavnstippen. Gartner Rikke Grams arbejdshold indsamlede frø og huggede derefter planterne ned. Idet arbejdet i år blev gjort i sidste øjeblik inden begyndende frøsmidning, blev der indsamlet usædvanligt store mængder frø (se billedet herunder). I de næste par uger må brugere af Sydhavnstippen gerne hjælpe til med at indsamle oversete frø (husk handsker …

Anden bjørneklobølge er gennemført Read More »

Egoistfest på Tippen

Fredag morgen den 1. august var bord, bænke, ildsted og affaldsspand pist forsvundet fra sin vandte plads på Sydhavnstippen, ikke langt fra Fragtvej. Først dagen efter blev det åbenbaret, at det hele var flyttet et par hundrede meter ind i naturen, hvor en stor gruppe unge(?) tydeligvis havde holdt en større fest. MAGEN TIL EGOISTISK OPFØRSEL SKAL MAN LEDE LÆNGE …

Egoistfest på Tippen Read More »

Arbejdsdag nr. 9

På Grøn Sydhavn Naturgruppens 9. arbejdsdag fik plejeområderne nr. 9 og 10, i nordenden af Sydhavnstippen, en overhaling, dvs. der blev opgravet hvidtjørn og fjernet henkastet affald. Der var seks fremmødte. Kommende arbejdsdatoer og information findes på ‘Naturgruppens hjemmeside‘ (findes også under Links). Hans graver tjørn, Helen samler affald og Helle leder efter grej. Foto: Claus Andersen, …

Arbejdsdag nr. 9 Read More »

Café Rosenhaven i Valbyparken

En naturoplevelse på Sydhavnstippen kan passende kombineres med et besøg i Café Rosenhaven i Valbyparken. Cafeen har åbent tirsdag-søndag kl. 12 – 21 (køkkenet lukker kl. 20). Flere oplysninger findes på spisestedets ‘hjemmeside‘, som også findes under Links.   Café Rosenhaven. Foto: Fra Cafeens hjemmeside.

Rådyr på Tippen – nej vel!

Har der bevæget sig et rådyr rundt på Sydhavnstippen? Nej, det forekommer usandsynligt, men på den anden side: den slags sker jo! … og hvorfor lå der ellers en klov fra et rådyr og flød derude i dag. Kender nogen forklaringen? Rådyrkloven lå i græsset midt på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2008.

Pindsvin på Tippen

Endnu en fascinerende dyreart har fundet vej til Sydhavnstippens vilde natur: ‘pindsvinet‘. Dyrets stilfærdige aftenpromenade på stien blev dog forstyrret af undertegnede og det forsvandt straks ind i det høje græs. Pindsvin på aftentur på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2008.

Lækat i sommerpels

‘Lækatten‘ (også kaldet Hermelin), som blev set for nogle måneder siden, lever tilsyneladende fast på Sydhavnstippen – den er i dag set i sin mørkebrune sommerpels. Aftenbilledet herunder er vel mere ejendommeligt end tydeligt!     Lækatten i det øjeblik hvor den opdagede fotografen – og lynhurtigt forsvandt ned mellem stenene. I baggrunden ses Kalvebodløbets mørke vand. Foto: Claus Andersen, 2008.

Naturgruppen taler bjørneklo med HedeDanmark

Mikkel Fagerbo, projektskovfoged i Danmarks største bjørneklo-bekæmpelsesfirma, HedeDanmark, har udvekslet bjørnekloerfaringer med Grøn Sydhavn Naturgruppens formand Claus Andersen og Signe Hermansen. Dialogen udviklede sig til en vandretur rundt på Sydhavnstippen.  Naturgruppens Claus Andersen (med bjørneklosværdet) i samtale med Mikkel Fagerbo fra HedeDanmark. I baggrunden ses Sydhavnstippens svøbe: bjørnekloen. Foto: Signe Hermansen. 

Arbejdsdag nr. 8

På fredagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der opgravet nogle hundrede hvidtjørn (samt en bjørneklo!) i plejeområde nr. 9. Desuden blev affaldsspandene ved bænkene tømt. Næste arbejdsdag er lørdag den 2. august kl. 11. Alle er velkomne til at give en hånd med. Flere oplysninger findes på gruppens hjemmeside (findes under Links). Efter at jorden er fjernet fra …

Arbejdsdag nr. 8 Read More »

Rapporter om Øresunds havmiljø

Kalveboderne – vandet ud for Sydhavnstippen – er som bekendt EU-fuglebeskyttelsesområde, især pga. områdets betydning som rasteplads for trækkende fugle. For mange af fuglene er et sundt havmiljø, og dermed fødegrundlaget, afgørende for den videre rejse. I nedenstående rapporter (hentet fra Øresundsvandsamarbejdets hjemmeside; findes under Links), kan man bl.a. finde oplysninger om de sidste tyve års havudvikling i Øresund, herunder …

Rapporter om Øresunds havmiljø Read More »

Stadig skovhornugler på Tippen

På anden uge holder et skovhornuglepar og 3-4 unger til på Sydhavnstippen. Ungerne gør tydeligt opmærksom på sig selv med jævnlig ‘tuden/hylen’. Et godt tidspunkt er ved 22-23-tiden … men vær diskret og hold pæn afstand, så uglefamilien ikke føler sig forstyret. Sandsynligvis er ungerne udruget på Vestre Kirkegård, hvor en gruppe skovhornugler har holdt til i mange år. I Dansk Trækfugleatlas fra 2006, …

Stadig skovhornugler på Tippen Read More »

Arbejdsdag nr. 7

På dagens arbejdsdag i Naturgruppen blev der opgravet 2-300 hvidtjørn og nogle bjørneklo i plejeområde nr. 8, midt på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. Desuden blev der indsamlet affald og beskåret enkelte oversete bjørnekloskærme. Plejeområde 8 er hermed sikret mod at springe i tjørneskov de kommende år. Foto: Claus Andersen, 2008.  Plejeområde 8 hvorigennem den meget benyttede selvtrådte …

Arbejdsdag nr. 7 Read More »

Vedligeholdelsen af grusstierne

Grusstierne på Sydhavnstippen bliver vedligeholdt af Københavns Kommunes ‘Center for Park og Natur‘. En gang årligt slås græsset langs stierne og ved bænkene. Grøn Sydhavn Naturgruppen supplerer ved at fjerne generende grene langs ruten.  Kommunens ‘Center for Park og Natur’ slog i år græsset i juni. Foto: Claus Andersen, 2008.

Scroll to Top