Naturgruppen taler bjørneklo med HedeDanmark

Mikkel Fagerbo, projektskovfoged i Danmarks største bjørneklo-bekæmpelsesfirma, HedeDanmark, har udvekslet bjørnekloerfaringer med Grøn Sydhavn Naturgruppens formand Claus Andersen og Signe Hermansen. Dialogen udviklede sig til en vandretur rundt på Sydhavnstippen.  Naturgruppens Claus Andersen (med bjørneklosværdet) i samtale med Mikkel Fagerbo fra HedeDanmark. I baggrunden ses Sydhavnstippens svøbe: bjørnekloen. Foto: Signe Hermansen. 

Arbejdsdag nr. 8

På fredagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der opgravet nogle hundrede hvidtjørn (samt en bjørneklo!) i plejeområde nr. 9. Desuden blev affaldsspandene ved bænkene tømt. Næste arbejdsdag er lørdag den 2. august kl. 11. Alle er velkomne til at give en hånd med. Flere oplysninger findes på gruppens hjemmeside (findes under Links). Efter at jorden er fjernet fra …

Arbejdsdag nr. 8 Read More »

Stadig skovhornugler på Tippen

På anden uge holder et skovhornuglepar og 3-4 unger til på Sydhavnstippen. Ungerne gør tydeligt opmærksom på sig selv med jævnlig ‘tuden/hylen’. Et godt tidspunkt er ved 22-23-tiden … men vær diskret og hold pæn afstand, så uglefamilien ikke føler sig forstyret. Sandsynligvis er ungerne udruget på Vestre Kirkegård, hvor en gruppe skovhornugler har holdt til i mange år. I Dansk Trækfugleatlas fra 2006, …

Stadig skovhornugler på Tippen Read More »

Arbejdsdag nr. 7

På dagens arbejdsdag i Naturgruppen blev der opgravet 2-300 hvidtjørn og nogle bjørneklo i plejeområde nr. 8, midt på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. Desuden blev der indsamlet affald og beskåret enkelte oversete bjørnekloskærme. Plejeområde 8 er hermed sikret mod at springe i tjørneskov de kommende år. Foto: Claus Andersen, 2008.  Plejeområde 8 hvorigennem den meget benyttede selvtrådte …

Arbejdsdag nr. 7 Read More »

Vedligeholdelsen af grusstierne

Grusstierne på Sydhavnstippen bliver vedligeholdt af Københavns Kommunes ‘Center for Park og Natur‘. En gang årligt slås græsset langs stierne og ved bænkene. Grøn Sydhavn Naturgruppen supplerer ved at fjerne generende grene langs ruten.  Kommunens ‘Center for Park og Natur’ slog i år græsset i juni. Foto: Claus Andersen, 2008.

Japansk pileurt er fældet

Hvis den invasive Japansk pileurt skal udryddes på Sydhavnstippen, skal den fældes 4-5 gange hver sæson, i ca. 6 år. I 2008 er der for første gang afsat midler til en delvis bekæmpelse (betalt af Kgs. Enghave Lokaludvalg, Agendaråd Sydhavn og By & Havn), med 3 fældninger på området syd for den tværgående grussti. Gartner Rikke Gram har netop gennemført årets første fældning. …

Japansk pileurt er fældet Read More »

Skovhornugler på Sydhavnstippen

Det sker ikke ofte at man står ansigt til ansigt med en skovhornugle ved højlys dag – men det skete for undertegnede idag på Sydhavnstippen; og den ventede endda tålmodigt på at nedenstående billede blev taget. Sandsynligvis er uglen medlem af den familie, som for få dage siden ‘huserede’ ved Karens Minde – i så fald er Sydhavnstippen indtaget af flere …

Skovhornugler på Sydhavnstippen Read More »

Får på Sydhavnstippen?

Får som bjørnekloædere var på dagsordenen, da fire repræsentanter fra Udviklingsselskabet By & Havn I/S, fire fra Grøn Sydhavn Naturgruppen og en fra Grøn Vesterbro/Sydhavn, den 18. juni 2008 mødtes til travetur og dialog på Sydhavnstippen. Efterfølgende var der enighed om, at det gode samarbejde skulle fortsætte med retning mod et pilotprojekt.     Kaffepausen udviklede sig til en livlig diskussion om mulighederne for et …

Får på Sydhavnstippen? Read More »

Lønnet naturpleje på Tippen

Så skete det endelig! … gartnerfirmaet ‘Gartner Rikke Gram’ har overtaget årets bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen fra Grøn Sydhavn Naturgruppen, som har løftet opgaven ulønnet de sidste seks år. Som hidtil vil bekæmpelsen koncentrerer sig om blomstrende bjørneklo, som beskæres i tre omgange, hvorefter planten dør; en bekæmpelsesmetode som er udviklet i Naturgruppen. Gartnerfirmaet bekæmper desuden Japansk pileurt og Kanadisk gyldenris – ligeledes invasive arter …

Lønnet naturpleje på Tippen Read More »

By & Havn betaler for bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen

By & Havn (det tidligere Arealudviklingsselskabet) har meddelt, at selskabet gerne vil ‘overtage’ Grøn Vesterbro/Sydhavns bidrag på 34.000 kr. til Naturgruppens projekt “Bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen’ (se desuden nyhed pr. 1. juni 2008).    Grundejeren By & Havn har indvilliget i at betale en del af udgifterne til Naturgruppens projekt – så bjørneklo som disse på …

By & Havn betaler for bjørneklobekæmpelse på Sydhavnstippen Read More »

Arbejdsdag nr. 5

På årets femte arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, den 9. maj 2008, var der 4 fremmødte, hvoraf 2 deltog i arbejdet. Der blev opgravet hvidtjørn og bjørneklo i plejeområde 7, og fjernet affald på et større areal, bl.a. ved den forladte modelflyveplads. Næste arbejdsdag er lørdag den 17. maj kl. 11.00 – mødested: HF Musikbyen 144.    Affald indsamlet ved den forladte …

Arbejdsdag nr. 5 Read More »

Rapport fra en fugletur

Søndag morgen den 4. maj 2008, mellem kl. 6 og 9, fik 16 morgenfriske sig en herlig naturoplevelse i selskab med ornitolog Hans Schou Frederiksen. Blandt morgenens fugleobservationerne kan nævnes disse: stillist, broget fluesnapper, fasan, løvsanger (mange på træk), rørspurv, tornsanger, sortklire, munk, strandskade, skarv, sangdrossel, bynkefugl, gransanger, tårnfalk, sanglærke, jernspurv, grønirisk, toppet lappedykker (i parringsdans), lille lappedykker, gravand, taffeland, …

Rapport fra en fugletur Read More »

Arbejdsdag nr. 4

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der 4-5 fremmødte – vi kunne sagtens være mange flere derude i naturen! Der blev opgravet hvidtjørn og bjørneklo i plejeområde 5 og 6. Desuden blev affaldsspandene tømt og der blev sat et info-skilt op ved affaldspladsen. Endelig blev et forsøg med afmærkede og systematisk fældede bjørneklo (startet i juni …

Arbejdsdag nr. 4 Read More »

Arbejdsdag nr. 1

Grøn Sydhavn Naturgruppen kom den 2. april godt i gang med årets naturpleje på Sydhavnstippen. I forventning om lønnet gennemførelse af bjørnekloplanen o.a. i 2008, fokuserer Naturgruppen på ca. 22  plejeområder. På første arbejdsdag i plejeområde 1 (se luftfoto) opgravede de fem fremmødte ca. 100-150 stk små hvidtjørn – for at forhindre at Tippen lukker sig i skov og krat – desuden opgravede gruppen bjørneklo …

Arbejdsdag nr. 1 Read More »

40 på fugletur

Godt 40 mennesker deltog på søndag morgens vellykkede fugletur på Sydhavnstippen, arrangeret af Teknik- og Miljøforvaltningen. Blandt de observerede fuglearter kan nævnes: musvåger, tårnfalke (bl.a. en som tilsyneladende var ved at flytte ind i en flagermusekasse!), pibeænder, sanglærke, engpiber, svartbag, sangdrossel, sjakker, toppet lappedykker, lille lappedykker, blishøne, skarv, grønirisk, stillits, fiskehejre, hættemåge, m.fl. – og dagens store …

40 på fugletur Read More »

Nye møbler i naturen

I oktober 2007 donerede ‘Gårdlauget Af 1983′ på Vesterbro (Valdemarsgade / Istedgade), to sæt brugte bænke og borde til Sydhavnstippen. Efter flytning og renovering opstillede Naturgruppen ‘møblerne’ ved cykelstierne. Alle er velkomne til at tømme affaldsspandene ved møblerne og placerer nye, sorte affaldsposer (du kan også påpege overfyldte affaldsspande som en kommentar herunder).

Scroll to Top