Arbejdsdag nr. 15

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev der indsamlet anseelige mængder henkastet affald på den fredede del af Sydhavnstippen. Desuden blev affaldsspandene tømt. Næste arbejdsdag er onsdag den 5. nov. kl. 10.00 – flere informationer findes i menuen ‘Arbejdsdatoer’. Valdemar og Jytte indsamler affald på arbejdsdagen i Naturgruppen. Foto: Claus Andersen, 2008.

Juletur på Tippen

Søndag den 7. dec. 2008 kl. 13.00-15.30 er der Jule-naturtur Tag kurven over armen og oplev vinterlandskabet på Sydhavnstippen, hvor vi samler naturmaterialer til julepynt og –dekorationer. Efter turen byder vi på noget varmt at drikke og lidt mundgodt i det hyggelige bæredygtige juleværksted, hvor der blandt andet er mulighed for at flette sivhjerter, snitte trænisser …

Juletur på Tippen Read More »

Gamle billeder o.a.

Af og til dukker der billeder o.a. op som illustrerer Sydhavnstippens farverige historie. Følgende er nyt i arkivet (menuen øverst): ‘et luftfoto fra 1930‘ hvor Valbyparken er losseplads, et billede af ‘afbrænding af sporvogne‘ for enden af Thomas Koppels Allé (daværende Pumpehusvej) fra perioden 1967-72 , et kort med kommunens planer om en ‘motorvejsforbindelse ind over Tippen‘ fra 1979, billeder fra ‘verdens længste kaffebord‘ i 1991 i …

Gamle billeder o.a. Read More »

Fuglesafari på Sydhavnstippen

Først i oktober 2008 trodsede fugleinteresserede den første efterårsstorm og tog med på tur på Sydhavnstippen sammen med guider fra Dansk Ornitologisk Forening, By & Havn, Grøn Sydhavn Naturgruppen samt Grøn Vesterbro/Sydhavn. Selvom de fleste småfugle havde søgt læ i det tætte krat, var der masser at opleve: Bemærkelsesværdig flora blev udpeget herunder slangehoved og …

Fuglesafari på Sydhavnstippen Read More »

Tippen syder – får og formidling på Sydhavnstippen

Grøn Sydhavn Naturgruppen, GRØN VESTERBRO/SYDHAVN, By & Havn og de lokale afdelinger af Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening har dannet et lokalt, grønt partnerskab med det formål at koordinere og intensivere indsatsen på Tippen. Første skridt har været at blive enige om et større projekt kaldet Tippen Syder. Projektet vil omfatte naturpleje, naturformidling og et øget fokus på områdets rekreative …

Tippen syder – får og formidling på Sydhavnstippen Read More »

Fugletur på søndag

På søndag den 5. oktober 2008 kl. 9-11 er der guidet fugletur på Sydhavnstippen Guider på turen er Grøn Sydhavn Naturgruppen, som fortæller om områdets naturpleje, og Hans Schou Frederiksen, Dansk Ornitologisk Forening, som udpeger fugle på turen. By & Havn og GRØN VESTERBRO/SYDHAVN byder på feltkaffe og økologisk kage. Gratis arrangement. Tilmelding aht. forplejningen: tlf. 2075 …

Fugletur på søndag Read More »

Arbejdsdag nr. 13

På dagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev der indsamlet store affaldsmængder fra især et egoist-opholdssted (se billedet). Det er svært at begribe at mennesker efterlader et sådant svineri i naturen. Sådan så svineriet ud før Naturgruppen gik i gang. Foto: Claus Andersen, 2008. Eliane og Jette bærer affald og efterladenskaber væk fra “gerningsstedet”. Foto: Claus Andersen, 2008. Så …

Arbejdsdag nr. 13 Read More »

Rovfugle og flagermus

I disse dage kan man af rovfugle med lidt held opleve ‘spurvehøg‘, ‘musvåge‘ og ‘tårnfalk‘ på Sydhavnstippen. I mørkningen ved 19-20 tiden er der desuden en god chance for at se lavtflyvende ‘flagermus‘ bl.a. i området før broen til Valbyparken, dvs. ved bord og bænke, og infostandere. Sidste år (2007) opsatte Grøn Sydhavn Naturgruppen syv flagermusekasser i området. Både skimmelflagermus, brunflagermus og …

Rovfugle og flagermus Read More »

Høstpicnic

Søndag benyttede 35 børn og voksne sig af det smukke efterårsvejr og tog med Grøn Sydhavn Naturgruppen, By & Havn og det lokale Agenda 21 Center; GRØN VESTERBRO/SYDHAVN til høstpicnic. Undervejs blev gode snapseurter udpeget, æbler høstet og områdets historie fortalt. Dagens  arrangement sluttede med friskpresset æblemost af dagens høst af vilde æbler samt økologiske fladbrød med …

Høstpicnic Read More »

Lønnet bekæmpelse af bjørneklo, pileurt og gyldenris

Grøn Sydhavn Naturgruppens projekt “Lønnet bekæmpelse af invasive plantearter på Sydhavnstippen”, nærmer sig sin afslutning. Gartnerfirmaet Rikke Gram har i sæsonen 2008 bekæmpet bjørneklo (se areal herunder), fældet Kanadisk gyldernris og Japansk pileurt (se areal herunder) – målrettet rodstikning af bjørneklo er den eneste tilbageværende opgave. Bekæmpelsen er betalt af By & Havn (34.000 kr.), Kgs. Enghave Lokaludvalg (30.000 kr.) og Agendaråd …

Lønnet bekæmpelse af bjørneklo, pileurt og gyldenris Read More »

Efter arbejdsdag nr. 12

Efter dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen er 2008-sæsonens hovedmål nået, nemlig intensiv naturpleje af 12 plejeområder på den nordlige halvdel af Sydhavnstippen. I disse områder er hvidtjørn opgravet i kæmpeantal, bjørneklo rodstukket, Kanadisk gyldenris fældet (store grupper dog kun ‘rundskåret’), og der er indsamlet henkastet affald – dertil kan lægges diverse arbejdsopgaver af forskellig slags. Gruppens næste arbejdsdatoer er mandag den 29. sept. …

Efter arbejdsdag nr. 12 Read More »

Bord og ildsted tilbageført

Grøn Sydhavn Naturgruppen har genoprettet bord/bænke og ildsted med træstubbe på sin rette plads nær cykelstien på Sydhavnstippen. En gruppe mennesker med en anløben moral havde flyttet og beskadiget møblementet i forbindelse med deres private fest.  Velkommen i det grønne – bænk og ildsted er tilbage på rette plads. Foto: Claus Andersen, 2008. 

Arbejdsdag nr. 11

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der seks fremmødte. Der blev i plejeområde nr. 12 opgravet hvidtjørn og bjørneklo, og fældet Kanadisk gyldenris; desuden blev der indsamlet affald og tømt affaldsspand ved bænkene ved infostanderne. Næste arbejdsdatoer findes under Nyheder i menuen øverst til højre.   Opgravning af hvidtjørn og bjørneklo. Fra venstre Anni, Mette-Marie, Eva …

Arbejdsdag nr. 11 Read More »

Fugletur på Sydhavnstippen den 5. oktober kl. 9-11

Mødested: Ved Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19 Tag kikkerten med i rygsækken og oplev Sydhavnstippen – et særpræget og mangfoldigt natur- og kulturområde omkranset af Kalvebodløbet, Valbyparken samt talrige haveforeninger, sejlklubber og industri. Guider på turen er Grøn Sydhavn Naturgruppen, som fortæller om områdets naturpleje, og Hans Schou Frederiksen, Dansk Ornitologisk Forening, som udpeger fugle …

Fugletur på Sydhavnstippen den 5. oktober kl. 9-11 Read More »

Høstpicnic på Sydhavnstippen den 21. september kl. 10-12

Mødested: Ved Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19 Tag kurven over armen og udforsk Sydhavnstippen – et ’hemmeligt’ og unikt naturområde med strandenge, frugttræer og til næste forår græssende får. Sammen høster vi frugt og bær i landskabet inden vi slår os ned på bålpladsen og tilbereder  fladbrød med havtorn bær og presser æblerne til most. …

Høstpicnic på Sydhavnstippen den 21. september kl. 10-12 Read More »

Arbejdsdag nr. 10

På torsdagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev plejeområde nr. 11 (se luftfoto) på Sydhavnstippen taget under behandling. Udover opgravning af hvidtjørn og enkelte bjørneklo, blev en gruppe kanadisk gyldenris fældet. Også affald blev fjernet fra området, samt fra affaldsspanden ved bænkene ved infostanderen. Næste arbejdsdatoer findes i menuen Nyheder (øverst til højre).  Claus fælder Kanadisk gyldenris …

Arbejdsdag nr. 10 Read More »

Grøn Agenda Sydhavns arbejdsdage

Herunder ses Grøn Agenda Sydhavns næste arbejdsdatoer i 2013. Derudover mødes gruppen efter aftale. Er du interesseret i at deltage kan du kontakte Britta Lunnemann på mail: blunnemann@gmail.com eller tlf. 25 62 19 01.  Mødestedet er Naturskolen på Sydhavnstippen (for enden af Fragtvej – se ‘kort‘), hvor vi starter med en kop kaffe og en bid brød, inden vi går igang med arbejdet på Sydhavnstippen. Søndag d. …

Grøn Agenda Sydhavns arbejdsdage Read More »

Anden bjørneklobølge er gennemført

Så er den anden lønnede bjørneklobekæmpelses-bølge i 2008 gennemført på Sydhavnstippen. Gartner Rikke Grams arbejdshold indsamlede frø og huggede derefter planterne ned. Idet arbejdet i år blev gjort i sidste øjeblik inden begyndende frøsmidning, blev der indsamlet usædvanligt store mængder frø (se billedet herunder). I de næste par uger må brugere af Sydhavnstippen gerne hjælpe til med at indsamle oversete frø (husk handsker …

Anden bjørneklobølge er gennemført Read More »

Arbejdsdag nr. 9

På Grøn Sydhavn Naturgruppens 9. arbejdsdag fik plejeområderne nr. 9 og 10, i nordenden af Sydhavnstippen, en overhaling, dvs. der blev opgravet hvidtjørn og fjernet henkastet affald. Der var seks fremmødte. Kommende arbejdsdatoer og information findes på ‘Naturgruppens hjemmeside‘ (findes også under Links). Hans graver tjørn, Helen samler affald og Helle leder efter grej. Foto: Claus Andersen, …

Arbejdsdag nr. 9 Read More »

Rådyr på Tippen – nej vel!

Har der bevæget sig et rådyr rundt på Sydhavnstippen? Nej, det forekommer usandsynligt, men på den anden side: den slags sker jo! … og hvorfor lå der ellers en klov fra et rådyr og flød derude i dag. Kender nogen forklaringen? Rådyrkloven lå i græsset midt på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2008.

Pindsvin på Tippen

Endnu en fascinerende dyreart har fundet vej til Sydhavnstippens vilde natur: ‘pindsvinet‘. Dyrets stilfærdige aftenpromenade på stien blev dog forstyrret af undertegnede og det forsvandt straks ind i det høje græs. Pindsvin på aftentur på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2008.

Lækat i sommerpels

‘Lækatten‘ (også kaldet Hermelin), som blev set for nogle måneder siden, lever tilsyneladende fast på Sydhavnstippen – den er i dag set i sin mørkebrune sommerpels. Aftenbilledet herunder er vel mere ejendommeligt end tydeligt!     Lækatten i det øjeblik hvor den opdagede fotografen – og lynhurtigt forsvandt ned mellem stenene. I baggrunden ses Kalvebodløbets mørke vand. Foto: Claus Andersen, 2008.

Scroll to Top