Indvielse af naturskolen – Naturgruppens værksted

Dagens succesfulde og børnerige indvielse af Klima-mininaturskolen på Sydhavnstippen, vil blive beskrevet af en anden her på hjemmesiden – herunder handler det kun om Grøn Sydhavn Naturgruppens bidrag til arrangementet, nemlig høslæt (dvs. græsslåning med le) og opbygning af en gammeldags høstak mv. Fra Naturgruppen deltog Deborah, Britta, Helle, Anni, Vagn, Bjarne og Claus – …

Indvielse af naturskolen – Naturgruppens værksted Read More »

Orkidé og Slangetunge på Tippen

Orkidéen ‘Skov-hullæbe‘ og den lille bregne ‘Almindelig slangetunge‘ vokser begge på Sydhavnstippen. Det har de to biologi-studerende Line og Maya opdaget under arbejdet med deres speciale om Tippens vegetation. Den fredede Skov-hullæbe er en af de almindeligste orkidéer i Danmark, og er fundet et par steder på den nordlige del af Tippen. Almindelig slangetunge betegnes …

Orkidé og Slangetunge på Tippen Read More »

Kom tæt på Tippens får

Det er ved at være tid til at lægge planer med Tippens får i august og september. Det gøres ved et møde i Tippen Fårelaug d. 20. august kl. 18 i Rytterstuen i Karens Minde. Det er altså en oplagt mulighed for at blive medlem af lauget og at hilse på fårehyrden Frank Hansen.

Klimamininaturskolen indvies

Onsdag d. 26. august 2009 kl. 10.00 indvies klimamininaturskolen på Tippen af Børne og Ungdomsborgmester Bo Asmus Kjeldgaard, Teknik og Miljøborgmester Klaus Bondam og Ann Vikkelsø fra Kongens Enghave lokaludvalg. Umiddelbart efter selve højtideligheden vil der være forskellige slags værksteder og boder for børn i alderen 0-10 år. Her kan man blive klogere på insekter …

Klimamininaturskolen indvies Read More »

Frank og fårehundene i P1

Hør P1-udsendelsen ‘Frank og fårehundene‘ i Stedsans, fra 13. aug. 2009, med ejeren af fårene på bl.a. Sydhavnstippen. Den interessante og underholdende udsendelse varer 1 tim og 26 min. Se også ‘Fårebrug Aps’ hjemmeside‘. Info om de ca. 60 får på Tippens sydlige del findes under Tippen Fårelaug og Tippen Syder – Partnerskab (findes via links).

De fantastiske får!

De godmodige og nysgerrige får på Sydhavnstippens sydlige del æder ikke kun ‘kæmpebjørneklo‘, men også ‘kanadisk gyldenris‘, ‘japansk pileurt‘ og ‘rynket rose‘ – alle invasive arter som forringer naturens mangfoldighed og derfor bør bekæmpes. Fårenes effektivitet overalt i folden er imponerende – se eksemplerne herunder. Fårene giver ikke japansk pileurt mange chancer – se de …

De fantastiske får! Read More »

Arbejdsdag nr. 10

På gårsdagens sene arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev et mindre areal forsøgsvis slået med le, hvorefter græsset blev revet sammen og lagt i en høstak – Sydhavnstippens første høstak velsagtens! Fremgangsmåden kaldes høslæt og anbefales af naturkyndige til fremme af urte-artsrigdommen. To leer og to river var i sving ved dagens høslæt. Fra venstre …

Arbejdsdag nr. 10 Read More »

Sommerfugle på Tippen

Det vrimler i disse uger med sommerfugle på Sydhavnstippen. Herunder ses et lille udvalg som blev siddende da fotografen nærmede sig. Der er linket til en beskrivelse af arten. Fotolisten vil evt. blive udvidet de kommende uger… ‘Okkergul randøje‘ i august. Foto: Claus Andersen, 2009. ‘Nældens takvinge‘ i august. Foto: Claus Andersen, 2009. ‘Almindelig blåfugl‘ …

Sommerfugle på Tippen Read More »

Bjørneklofrø indsamlet

Financieret af By & Havn har gartner Rikke Gram’s arbejdshold i går fældet blomstrende kæmpebjørneklo og indsamlet frøene, på Sydhavnstippens nordlige del. Bekæmpelsen er en fortsættelse af Grøn Sydhavn Naturgruppens metode, som er benyttet siden 2002. Der er stadig løntimer i 2009 til en tredje og sidste gennemgang, samt rodstikning, i august-september. En kæmpebjørneklo på …

Bjørneklofrø indsamlet Read More »

Arbejdsdag nr. 9

På dagens humørfyldte arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen, blev en bænk overfladebehandlet, affaldsspande blev tømt (en blev bedre funderet), og der blev indsamlet henkastet affald ved kløften i fårefolden. Næste arbejdsdag er d. 28. juli, kl. 17.00 (arbejdsdatoer og praktisk info findes øverst i menuen “Nyheder”). Varmen inspirerede Helle og Deborah til en stildyst i …

Arbejdsdag nr. 9 Read More »

Noget om høslæt

I anledning af at Grøn Sydhavn Naturgruppen har gjort sit første famlende forsøg med høslæt på Sydhavnstippen, kan det anbefales at høre P1-udsendelsen Natursyn, ‘Dansen på engen‘, fra 2006 om ti års høslæt i en eng i Gribskov.

Arbejdsdag nr. 8

På lørdagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen blev begge sæt borde og bænke, samt infostanderne, renset og overfladebehandlet. Tre ildsteder blev (gen)etableret med nye kampesten, og affaldsspandene tømt. Endelig blev det første lille forsøg med høslæt gennemført – dvs. slåning med le af dominerende græsser etc. (således at der pletvis kan skabes grobund for en …

Arbejdsdag nr. 8 Read More »

Toppet lappedykker med æg

Blandt de interessante ynglefugle på Sydhavnstippen er ‘Toppet Lappedykker‘, som ofte har rede i Lorterenden.Yngleadfærden er noget speciel, idet fuglene foretager en slangeagtigt dans, der kan tage en time. Parringen foregår på en fremstillet “seng” af vandplanter, hvorpå hannen bestiger hunnen. De helt små unger bæres gerne på ryggen af de voksne fugle. Reden i …

Toppet lappedykker med æg Read More »

Naturgruppen på Mozarts Plads

Grøn Sydhavn Naturgruppen havde bod ved Bydelsfesten på Mozarts Plads lørdag d. 20/6 2009, kl. 10-15. Mange beboere mødte op og fik en snak med repræsentanter fra gruppen om naturplejen og udviklingen på Sydhavnstippen. Fra venstre ses Naturgruppens Signe, Annie (skjult), Kathleen og Britta (i “huset”). Arrangørerne havde sat Naturgruppen til at dele bod med …

Naturgruppen på Mozarts Plads Read More »

Høringssvar vedr. Tippen

Læs fire lokale høringssvar til kommuneplan 2009, som alle har kommentarer vedrørende Sydhavnstippen:  ‘bemærkninger fra Grøn Agenda Sydhavn‘, ‘høringssvar fra Kgs. Enghave Lokaludvalg‘, ‘høringssvar fra Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn‘, og ‘indsigelse fra Det Grønne Knæ‘.

Minus 20 får på Tippen

Der er efter aftale i Tippen Syder blevet fjernet yderlige 20 får fra Sydhavnstippen, således at ca. 60 får nu skal klare bjørneklobekæmpelsen på det ca. 20 ha store areal. Hvis bjørnekloen igen trænger frem, sættes der påny får ud.

Bjørneklo fældet og rodstukket

Betalt af By & Havn har Gartner Rikke Gram og et 4-mands arbejdshold den 15 juni 2009 fældet knopskydende kæmpebjørneklo på den nordlige del af Sydhavnstippen. Der blev desuden rodstukket bjørneklo rundt om de tætte kolonier. Charlotte kæmper sig ind i Sydhavnstippens “jungle” efter knopskydende bjørneklo. Foto: Claus Andersen, 2009.

Arbejdsdag nr. 6 & 7

På de seneste to arbejdsdage i Grøn Sydhavn Naturgruppen – den 23. maj (4 fremmødte) og den 16. juni (7 fremmødte) – blev der samlet store mængder affald især langs vandet i fårefolden, der blev gravet tjørn, naturstier blev åbnet ved beskæring, og en ødelagt affaldsspand blev udskiftet. Fra arbejdsdag nr. 6: Deberah indsamler affald …

Arbejdsdag nr. 6 & 7 Read More »

Græs ved grusstierne slået

Kommunens Center for Park og Natur har slået græsset langs grusstierne på Sydhavnstippen, ligesom de tidligere år. Partnerskabet Tippen Syder har aftalt med forvaltningen, at slåningen kun har til formål at sikre offentlighedens adgang – altså ikke større indgreb. Tak til Center for Park og Natur. Offentlighedens adgang er sikret på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, …

Græs ved grusstierne slået Read More »

Pileurt fældes

By & Havn fælder netop nu den invasive japansk pileurt på Sydhavnstippen – som aftalt i partnerskabet Tippen Syder. En gruppe pileurt er fældet i den nordlige ende af Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2009.

Lidt færre får

Ca. 20 % af fårene er fjernet fra Sydhavnstippen, således at der nu er 80. Et enkelt får er død af naturlige årsager – den slags sker. Græsningstrykket vurderes løbende i partnerskabet Tippen Syder under hensyn til både bjørneklobekæmpelsen og biodiversiteten. Fårene i deres rette element på Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen.

Fuglesafari i maj

Den 3. maj deltog 25 personer på en morgen fuglesafari guidet af ornitolog Hans Schou Frederiksen. Turen var arrangeret af Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn samt By & Havn. Deltagerne oplevede blandt andet bynkefugl, stillits og toppet lappedykker. Og på Sydhavnstippens sydlige del kom gruppen tæt på de 99 græssende naturplejere, hvor af enkelte får lod sig klappe.

Scroll to Top