Sydhavnstippen: Notat bestilt af Tippen Syder anbefaler helårsgræsning i én stor fold (både køer, heste, geder, får og alpakaer er i spil)

Partnerskabet Tippen Syder modtog i november et bestilt Notat (pdf, 22 sider) fra konsulentfirmaet Natur360. Notatet giver et naturfagligt bud på hvordan biodiversiteten kan styrkes på Tippen, samtidig med at de rekreative interesser varetages. Tippen Syder ser positivt på notatets anbefalinger og vil bruge dem i det videre arbejde med en ny plejeplan for Sydhavnstippen, …

Sydhavnstippen: Notat bestilt af Tippen Syder anbefaler helårsgræsning i én stor fold (både køer, heste, geder, får og alpakaer er i spil) Read More »

Grøn Agenda Sydhavn udvikler endnu et biodiversitets-område på Tippen

Siden 2015 har Grøn Agenda Sydhavn udført naturplejen i biodiversitetsområdet Sommerfugleengen midt på Sydhavnstippen. Fra slutningen af marts 2023 har vi overtaget naturplejen af endnu et delområde på Tippen, denne gang i syd-folden hvor fårene og alpakaerne græsser om vinteren. Indtil videre kalder vi det nye plejeområde Biodiversitetsområde 2. Placeringen (og arts-observationer) kan ses på …

Grøn Agenda Sydhavn udvikler endnu et biodiversitets-område på Tippen Read More »

PFAS er under grænseværdierne i får, æbler og havtorn

Det sundhedsskadelige PFAS bliver fundet her og der og alle vegne. På den baggrund har Børnenes Dyremark fået testet kødet fra to ældre får som har græsset på Sydhavnstippen. Svaret var en lettelse: indholdet af PFAS i kødet lå under grænseværdierne. Ved samme lejlighed blev æbler og havtorn testet, heldigvis med samme resultat. Kilde: KøbenhavnLiv/Sydhavnen …

PFAS er under grænseværdierne i får, æbler og havtorn Read More »

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2022

Grøn Agenda Sydhavns biodiversitetsprojekt i Sommerfugleengen fylder igen det meste i årsberetningen. Det fremgår at stor flagspætte ynglede for andet år i træk, og at lækat og egern igen benyttede området. To rødliste-arter blev observeret: kostnellike (se billedet taget af Casper Eskildsen) og karmindompap. De blomstrende urter i høslæt-engene udvikler sig fortsat positivt. De fem …

Grøn Agenda Sydhavns Årsberetning 2022 Read More »

Biodiversiteten i Sommerfugleengen (året i billeder)

Forøget biodiversitet kan vise sig på mange måder: nye arter af urter, træer, svampe mv., et mere varieret dyreliv og senere flere af de sjældnere og måske truede arter. De ydre rammer begrænser naturligvis mulighederne. Grøn Agenda Sydhavns naturpleje i Sommerfugleengen startede i 2015. Udgangspunktet var en relativ ringe biodiversitet. Vi har siden arbejdet for …

Biodiversiteten i Sommerfugleengen (året i billeder) Read More »

Høslæt vel overstået i Sommerfugleengen

Grøn Agenda Sydhavns sensommer-høslæt i biodiversitetsområdet Sommerfugleengen er vel overstået. Formålet med at slå vegetationen med le i engene og derefter fjerne materialet, er at tilgodese de mange overdrevsurter som trives i solåben, næringsfattig jord. Sammen med de nye arter af overdrevsurter følger insekter, fugle og mange andre dyr. De blomstrende overdrevsurter har ofte et …

Høslæt vel overstået i Sommerfugleengen Read More »

Miljøfarligt PFAS og PFOS fundet i overflade- og grundvand ved Sydhavnstippen

Region Hovedstaden har fundet PFAS og PFOS i overflade- og grundvand ved Sydhavnstippen. PFAS er en fælles-betegnelse for en række flourholdige, svært nedbrydelige, miljøfarlige stoffer, herunder PFOS. Stofferne har været anvendt i mange forskellige industrisammenhænge og i brandskum. PFAS og PFOS er fundet mange steder i Danmark og ved Sydhavnstippen er der fundet let forhøjet …

Miljøfarligt PFAS og PFOS fundet i overflade- og grundvand ved Sydhavnstippen Read More »

Demofest for byens natur den 12. juni

Søndag den 12. juni kl. 13-17 inviterer grønne bevægelser i København til Demofest under overskriften BESKYT BYENS NATUR – MERE NATUR I BYEN. Der vil være optog, musik, taler, boder, videoindslag fra truede naturområder og børneunderholdning. Mødestedet kl. 13 er foran Statens Museum for Kunst (på hjørnet af Sølvgade og Øster Voldgade), hvorfra Demofesten går …

Demofest for byens natur den 12. juni Read More »

Jordprøver på Tippen pga. forurenings-risiko

Region Hovedstaden udtager i disse uger jordprøver på Sydhavnstippen for at klarlægge om der sker forurenings-udsivning i Kalveboderne. Tippen består af bygningsaffald, overskudsjord mv. og regionen har vurderet, at jordforurening kan udgøre en risiko for vandkvaliteten i Kalveboderne. Hvis forureningen viser sig at udgøre en risiko for det nærliggende overfladevand, vil Tippen indgå i regionens …

Jordprøver på Tippen pga. forurenings-risiko Read More »

Noget om får

Der har gået får på Sydhavnstippen siden 2009. I dag græsser fårene i nordfolden om sommeren (april-september) og i sydfolden om vinteren. Nordfolden blev etableret i 2018. Det er foreningen Børnenes Dyremark som holder fårene, med et årligt økonomisk tilskud fra grundejeren By & Havn. Fårene på Tippen er en krydsning mellem Gotlænder (pelsfår) og …

Noget om får Read More »

Noget om alpakaer

Der går nogle få alpakaer rundt sammen med fårene på Sydhavnstippen. Om sommeren (april-september) går dyrene i nordfolden, og om vinteren går de i sydfolden. Foreningen Børnenes Dyremark er ansvarlig for både alpakaer og får, og grundejeren By & Havn giver et årligt økonomisk tilskud til fåreholdet. Alpakaen er et domesticeret (tæmmet) sydamerikansk pattedyr i …

Noget om alpakaer Read More »

Guldsmede, græshopper, mejere, myg o.a. i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter. Herunder ses et udvalg af de arter som ikke hører hjemme i de forrige ni indlæg (dvs. sommerfugle, edderkopper, svirrefluer, bier, gedehamse, fluer, biller og tæger). Læs om arterne …

Guldsmede, græshopper, mejere, myg o.a. i Sommerfugleengen Read More »

Viklere, målere, ugler, møl o.a. i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 34 arter af viklere, målere, ugler, møl og andre sommerfugle (med forbehold for fejlbestemmelse). Dagsommerfugle medtages ikke i dette indlæg. Læs om sommerfugle under billederne. Sommerfugle (Lepidoptera) er en orden blandt insekterne med …

Viklere, målere, ugler, møl o.a. i Sommerfugleengen Read More »

Edderkopper i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 25 arter af edderkopper (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om edderkopper under billederne. Edderkopper (Araneae) har en todelt krop, otte ben, spindevorter og giftkirtler. Der er omkring 500 arter af edderkopper …

Edderkopper i Sommerfugleengen Read More »

Svirrefluer i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 19 arter af svirrefluer (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om svirrefluer under billederne. Svirrefluer (Syrphidae) er en familie af tovinger. Der er omkring 280 arter af svirrefluer i …

Svirrefluer i Sommerfugleengen Read More »

Bier i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 18 arter af bier (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om bier under billederne. Bier (Apiformes) er en gruppe af årevingede insekter, der lever af blomsterstøv og nektar. Bierne har stor betydning som bestøvere. …

Bier i Sommerfugleengen Read More »

Hvepse/gedehamse i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 25 arter af hvepse/gedehamse (med forbehold for fejlbestemmelse). Stor gedehams blev også set, dog uden at den lod sig fotograferer. Læs mere om hvepse/gedehamse under billederne. Der findes …

Hvepse/gedehamse i Sommerfugleengen Read More »

Fluer i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 33 arter af fluer (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om fluer under billederne. Fluer (Brachycera) udgør en underorden af tovinger (Diptera), som har talrige familier (bl.a. svirrefluer som medtages …

Fluer i Sommerfugleengen Read More »

Biller i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 22 arter af biller (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om biller under billederne. Biller (Coleoptera) er formodentlig den største dyreorden på Jorden. Der er beskrevet i alt omkring 350.000 …

Biller i Sommerfugleengen Read More »

Tæger i Sommerfugleengen

Det seneste halvandet år har Grøn Agenda Sydhavn fotograferet insekter o.a. i Sommerfugleengen, midt på Sydhavnstippen. Ialt har vi fotograferet og artsbestemt mere end 240 arter, heriblandt 12 arter af tæger (med forbehold for fejlbestemmelse). Læs om tæger under billederne. Tæger (Heteroptera) er den største familie af næbmundede insekter. Der findes omkring 550 arter af …

Tæger i Sommerfugleengen Read More »

Scroll to Top