Strategi for biologisk mangfoldighed (høring)

I 2005 besluttede Københavns Borgerrepræsentation, at der inden 2007 skulle udvikles en strategi for biologisk mangfoldighed. Da det ikke var sket i 2008 traf Borgerrepræsentationen en ny beslutning, nemlig at strategien skulle fremlægges senest i 2009. Og nu i 2011 er den så endelig færdig og sendt i offentlig høring; læs den ‘her‘. Høringsfristen er 12. april 2011 [høringsfristen er skubbet til 25. april].   Sydhavnstippen er nævnt en halv …

Strategi for biologisk mangfoldighed (høring) Read More »

Tippens egern

Et ‘egern‘ er flere gange i løbet af den hårde vinter blevet set i Sydhavnstippens nordende. I dag så jeg så egernet længere inde i området (se billedet). Er en ny pattedyrart ved at indvandre?   Egernet fotograferet midt på Sydhavnstippens nordlige del. Foto: Claus Andersen, 2011.  

Kgs. Enghave Lokaludvalg bakker op om Sydhavnstippen

Kgs. Enghave Lokaludvalg besluttede på sit møde den 13. januar 2011, at prioritere arbejdet på og med Sydhavnstippen, herunder Tippen Syder projektet (får, manuel naturpleje, mininaturskole, formidling etc.). Med beslutningen følger at miljømedarbejder Katja Lange fortsætter sit arbejde med Tippen, nu blot i lokaludvalgets regi (i stedet for Miljøpunkt Vesterbro/Sydhavn). Det noteres at lokaludvalget har måttet grave dybt i sine …

Kgs. Enghave Lokaludvalg bakker op om Sydhavnstippen Read More »

Egern, sangsvaner, lille skallesluger og fjeldvåge

I dag var jeg heldig at se et ‘egern‘ på Sydhavnstippen (på den nordlige del hvor det er blevet set et par gange tidligere). Egernet har givetvis krydset jernbanen på sin vej fra Karens Minde i sin søgen efter føde – begyndende indvandring til Tippen måske? I går så jeg 7 syngende ‘sangsvaner‘ i Kalvebodløbet, og for et par uger siden …

Egern, sangsvaner, lille skallesluger og fjeldvåge Read More »

Nyt i arkivet

Jeg har opdateret ‘arkivet‘ med det senest modtagne om Sydhavnstippens historie. Se bilag nr. 18 (nyt luftfoto fra 1944), nr. 21c (ældre, udaterede billeder), nr. 36 (mere om Hans Dragehjelm og gravstenen), nr. 42 (nyt billede af sporvogn før afbrænding), og nr. 59 (uddrag af bog fra 1977). Se også 18 nye billeder fra 2009-2010 i galleriet.        

Skiland-Tippen

Med de seneste dages sne og kulde er Sydhavnstippen om ikke invaderet af skiløbere, så i hvertfald benyttet af mange … det kan varmt anbefales. Gående opfordres til ikke at træde i skisporene. Glade solbeskinnede morgen-skiløbere på Tippen. Foto: Claus Andersen, dec. 2010.  

Sæl igen set ved Sydhavnstippen – og fotograferet

Om eftermiddagen den 13. oktober 2010 blev en lille ‘spættet sæl‘ set ved Sydhavnstippen (nærmere Valbyparken) – læs en personlig beretning af det intense møde  ‘her‘. Der blev heldigvis taget et fint billede af sælen liggende på en sten (se herunder). I november 2008 så flere forbipasserende en spættet sæl i det indre basin ved Sydhavnstippen. Der er omkring 12.000 spættede …

Sæl igen set ved Sydhavnstippen – og fotograferet Read More »

Bydelsplan godkendt

Borgerrepræsentationen godkendte den 4. nov. 2010 lokaludvalgenes ‘Bydelsplan for Kgs. Enghave og Vesterbro‘. Bydelsplanen er udarbejdet af Kgs. Enghave Lokaludvalg og Vesterbro Lokaludvalg. I planen foreslås den nordlige del af Sydhavnstippen fredet (forslag vedr. Tippen s. 19-21 (pdf s. 21-23)) – den sydlige del af naturområdet er som bekendt fredet. Desuden foreslås opstillet et udsigtstårn ved Fragtvej i Tippens nordende. …

Bydelsplan godkendt Read More »

Arbejdsdag nr. 12, 13 og 14

På årets tre sidste arbejdsdage den 10. okt., 27. okt. og 3. nov. –  i Grøn Sydhavn Naturgruppen – er der fældet 11-12 grupper af rynket rose (hyben) og 2 grupper af japansk pileurt inde i fårefolden … erfaringen viser at fårene æder disse invasive arter, hvis blot de en gang er fældet (det samme gælder gyldenris som By og Havn har fældet tidligere). Desuden …

Arbejdsdag nr. 12, 13 og 14 Read More »

Kalveboderne Rundt

Lørdag den 30. okt. 2010 løb det traditionsrige motionsløb ’Kalveboderne Rundt‘ af stablen (med ruter på 6 og 12 km). Efter starten ved Hvidovre Havn gik løbet som sædvanlig via Valbyparken ind over Sydhavnstippen. Arrangør: Hvidovre Kajakklub. Løbere ankommer via Valbyparken til Sydhavnstippen. Foto: Claus Andersen, 2010.

Gyldenris og pileurt breder sig

Ifølge aftalerne i Tippen Syder skal de invasive arter Kanadisk gyldenris og Japansk pileurt fældes henholdsvis en og to gange årligt på Sydhavnstippens nordlige halvdel, dvs. udenfor fårefolden. I år har By & Havn pga. travlhed ikke fået det gjort, men der er givet håndslag på at det forsømte vil blive indhentet næste sæson med en dobbelt indsats. 

Velbesøgt høstpicnic

Dagens høstpicnic var ikke kun afsked med Sydhavnstippens 60 får i sæsonen 2010, det var også et festligt folkearrangement i naturen. De ca. 150 fremmødte så hyrdehundeshow, fåreklipning, plukkede vilde æbler, havtorn, hyldebær og brombær – ved naturskolen fortsatte aktiviteterne med æblepresning, smagsprøver af grillet lam, urtesnapse og bagte fladbrød og demonstration af et bistade (som snart opstilles i mininaturskolens bigård). Bag det vellykkede arrangement stod Tippen Syder.       Efter at hyrdehundene har …

Velbesøgt høstpicnic Read More »

Bysvaler på vej til Afrika

I starten af ugen var Sydhavnstippen et mylder af lavtflyvende ‘bysvaler‘ på jagt efter insekter. Se dette ‘videoklip’ (15 sek.) fra fårefolden.  Bysvalernes samles (i september eller oktober) før de drager til vinterkvarterer syd for Sahara eller helt til Sydafrika – i starten af maj vender de tilbage til Danmark. 

Arbejdsdag nr. 9, 10 og 11

På de seneste to arbejdsdage i Grøn Sydhavn Naturgruppen d. 19. aug. og 8. sept. blev der udført høslæt, indsamlet affald og reparetet en infostander på Sydhavnstippen. På dagens arbejdsdag var der hele 9 fremmødte i det fine vejr – der blev opsat fire redekasser, plantet et lille egetræ og indsamlet store mængder efterladt affald.    Bente og Abi slæber …

Arbejdsdag nr. 9, 10 og 11 Read More »

Genbrugsstation ved Tippen – uden støjskærm (måske?)

Københavns Kommune har tidligere besluttet at placere en af Sjællands største genbrugsstationer, med åbent 360 dage om året, mellem Bådehavnsgade og naturområdet Sydhavnstippen – ifølge en teknisk ‘støjrapport for Sydhavn Genbrugscenter’, bestilt af I/S Amagerforbrændingen, er det ikke påkrævet med en støjskærm ind mod naturområdet. Center for Miljø har dog meddelt at støjrapportens anbefalinger ikke nødvendigvis bliver …

Genbrugsstation ved Tippen – uden støjskærm (måske?) Read More »

Blomstersafari på Sydhavnstippen

Søndag den 15. august 2010 kl. 10-12 Tag hele familien med på tur i Københavns ‘hemmelige’ naturområde og smag på sensommeren. Insekter, bier og sommerfugle elsker den gule gyldenris, men hvorfor skal den helst bekæmpes? Kan man spise en rødkløver? Og hvorfor æder fårene bjørnekloen? Sammen udforsker vi blomsterne, ‘smager’ på dem og hører om områdets …

Blomstersafari på Sydhavnstippen Read More »

Le-tips til Naturgruppen … filmet

På dagens arbejdsdag i Grøn Sydhavn Naturgruppen var der besøg af Bent og Yvonne Jacobsen – Bent har tidligere arbejdet professionelt med le i mange år, og var inviteret med for at give gruppen nogle tips ud i den vanskelige kunst at slå med le. Fremgangen var markant efter at Bent havde filet, slebet og justeret leerne, og givet vejledning i arbejdsstilling og teknik. Der blev …

Le-tips til Naturgruppen … filmet Read More »

Scroll to Top